Eind oktober 2018 maakten al ongeveer 31.000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om elektronische geneesmiddelenvoorschriften op te stellen, schrijft het RIZIV op zijn website. Het gaat daarbij maar liefst om ongeveer 5,5 miljoen voorschriften. De positieve evolutie zet zich verder, aldus het RIZIV.

Op 12 november 2018 heeft het Verzekeringscomité het ontwerp van uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de datum waarop het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen aan ambulante patiënten verplicht wordt en de voorziene uitzonderingen vastlegt.

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen wordt verplicht vanaf 1 januari 2020.

Een verplichting voor welke soort voorschriften, voor welke geneesmiddelen, voor welke voorschrijvers?

De ambulante geneesmiddelenvoorschriften die verplicht elektronisch worden zijn de voorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw) in het kabinet van de voorschrijver, tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis  of andere instelling  (bv. een wachtpost, het Instituut voor tropische geneeskunde, enz.).De verplichting heeft enkel betrekking op geneesmiddelen (voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding), ongeacht ze vergoedbaar zijn of niet.

Wat zijn de uitzonderingen?

Elektronisch voorschrijven wordt NIET verplicht :

– voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020,

– voor voorschriften opgesteld buiten de praktijk van de voorschrijver (bv. op huisbezoek bij de patiënt of in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen), en dat ongeacht de leeftijd van de voorschrijver,

– in gevallen van overmacht die het onmogelijk maken om een elektronisch voorschrift op te stellen (een “noodprotocol” beschrijft de overmacht situaties).

De voordelen van het elektronisch voorschrift

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen heeft heel wat voordelen:

– Vanaf het opstarten van een medicamenteuze behandeling wordt de informatie digitaal gedeeld onder de betrokken zorgverleners.

– Dankzij de voorschriftsoftware van de arts krijgt de apotheker een duidelijk en volledig voorschrift.

– Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de arts en de apotheker omdat er minder fouten zijn als gevolg van een gebrekkige leesbaarheid.

– Het legt fraude aan banden dankzij de unieke streepjescode: gedaan met kopieën en voorschriften die verschillende keren worden aangeboden.

– Het verleent de arts toegang tot een databank van geneesmiddelen die altijd up-to-date is.

Bron: RIZIV en www.mediplanet.be