Product Details < Terug

Alkeran Amp Inj 1x 50mg

CNK 1086842
Voorschrift Verplicht

Bijsluiters

Prijs: 170.65 € Inbegrepen 6% BTW
Voeg Toe
Dit is een geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker. Lees aandachtig de bijsluiter. Geen langdurig gebruik zonder medisch toezicht.

Volwassenen

 • Gelokaliseerde maligne tumoren en gelokaliseerde sarcomen van de weke delen van de extremiteiten
 • Multipel myeloom
 • Ovariumcarcinoom

Kinderen

 • Gevorderd neuroblastoom

Volwassenen

 • Intermitterend gebruikt, alleen of in combinatie met andere cytostatica
 • 8 tot 30 mg/m² lichaamsoppervlakte toegediend met tussenpozen van 2 tot 6 weken
 • Klassieke behandelingsschema (alleen gebruikt
  • 0,4 mg/kg (16 mg/m² lichaamsoppervlakte) herhaald met geschikte tussenpozen (b.v. om de 4 weken) onder voorwaarde dat gedurende deze periode de hematologische parameters zich hebben hersteld
  • Hoge dosisschema's
  • Gewoonlijk enkelvoudige intraveneuze doses van 100 tot 240 mg/m² lichaamsoppervlakte (ongeveer 2,5 tot 6 mg/kg)
  • Autologe beenmergtransplantatie is noodzakelijk na doses hoger dan 140 mg/m².
  • In monotherapie: 1 mg/kg (± 40 mg/m²) intraveneus toegediend, herhaald om de 4 weken
  • In combinatie: 0,3 mg tot 0,4 mg/kg (12 tot 16 mg/m²) intraveneus toegediend, herhaald om de 4 tot 6 weken
  • Regionale perfusie met Alkeran° onder hyperthermie wordt gebruikt als adjuvans bij de chirurgische behandeling van maligne melanoom in een vroegtijdig stadium en als palliatieve behandeling van gevorderde maar gelokaliseerde melanomen
  • Regionale perfusie met Alkeran° onder hyperthermie wordt meestal in combinatie met chirurgie toegepast voor de behandeling van sarcoma van de weke weefsels.
  • Alkeran° werd ook gebruikt in combinatie met Actinomycine D

Kinderen

 • 100 tot 240 mg/m² (soms verdeeld over 3 dagen), gevolgd door een hematopoëtische stamceltransplantatie werden gebruikt, alleen of in combinatie met radiotherapie en/of andere cytostatica

Bereiding

 • Het reconstitueren moet snel gebeuren. Reconstitueer maar één injectieflacon per keer
 • Het product (poeder en solvent) moet op kamertemperatuur zijn, bij voorkeur tussen 20°C en 25°C, voordat het wordt gereconstitueerd
 • Voeg 10 ml van het oplosmiddel (bijgeleverd) aan het gevriesdroogde poeder toe schud onmiddellijk en krachtig tot volledige oplossing
 • Alkeran° oplossing is slechts beperkt houdbaar en moet onmiddellijk gebruikt worden. Deze oplossing zal niet in de koelkast bewaard worden (neerslag). De niet gebruikte oplossing zal vernietigd worden

Toedieningswijze

 • Alkeran° wordt intraveneus toegediend behalve in die gevallen waar regionale arteriële perfusie wordt toegepast.
 • Alkeran° zal langzaam ingespoten worden (via een zij-ingang van een snellopend infuus)
 • Alkeran° mag ook verdund in een infuus toegediend worden. Alkeran° mag enkel met natriumchloride 0,9 % oplossing toegediend worden. Alkeran° is niet compatibel met dextrose oplossingen
 • De toediening van hoge doses Alkeran° via een centrale catheter is aanbevolen.