Ondersteuning en begeleiding

Wat doet de huisapotheker?

 • Heeft een volledig zichtop uw medicatie.
 • Stelt een medicatieschemavoor u op.
 • Past bij iedere wijziginguw medicatieschema aan.
 • Garandeert u een persoonlijke begeleiding. 
 • Werkt samenmet uw huisarts en andere zorgverstrekkers.
 • Treedt op als contactpersoonvoor alle informatie over uw medicatie.
Ondersteuning en begeleiding

Voordelen medicatieschema

 • Biedt een volledig en betrouwbaar overzichtvan alle medicatie die u neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen als zelfzorgmedicatie.
 • Bevat alle nuttige informatie voor elk geneesmiddel zoals de dosering en het tijdstip van inname.
 • Helpt u om uw geneesmiddelen juist te nemenen de kwaliteit van de zorg verbeteren.
 • Kan door uw huisapotheker worden gedeeldmet de andere zorgverleners.

Wat te doen?

Patiënten met een chronische aandoening kunnen een huisapotheker kiezen. Die begeleidt hen bij hun medicatiegebruik door persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. De patiënt betaalt niets voor deze dienstverlening.

Als u langdurig geneesmiddelen gebruikt, kan u een huisapotheker kiezen. U hebt er vooral baat bij als u dagelijks meerdere geneesmiddelen neemt.

Ondersteuning en begeleiding

Toestemming

 • Toestemming om uw gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselenmet andere zorgverleners.
 • Toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van uw behandelingvia uw farmaceutisch dossier en dit dossier bij te houden.

Goed om te weten

 • U kan steeds veranderenvan huisapotheker en om in het even welke apotheek uw medicatie blijven halen.
 • U kan de overeenkomst met uw thuisapotheker steeds beëindigen.
Interieur van Apotheek Brielfarma Baasrode

Medicatienazicht

Neem je minstens 5 (terugbetaalde) geneesmiddelen per dag? Weet je niet zeker of je ze wel correct inneemt? Vergeet je ze ooit in te nemen? Voel je je soms niet goed nadat je medicatie hebt ingenomen? Heb je vragen over je geneesmiddelen? Je huisapotheker kan je een (gratis) persoonlijke begeleiding – een medicatienazicht – aanbieden en al je vragen beantwoorden. Vraag hem of je in aanmerking komt om van die nieuwe dienst te kunnen genieten.

Ondersteuning en begeleiding

Waarvoor dient het?

Een medicatienazicht is bedoeld om al je vragen over je geneesmiddelen te beantwoorden, je te helpen om ze juist in te nemen en ervoor te zorgen dat jouw behandeling de verwachte voordelen oplevert. Het dient dus om je medicatiegebruik te verbeteren en het effect van jouw behandeling te optimaliseren.

Je huisapotheker en huisarts werken samen

Je huisapotheker zal je huisarts natuurlijk informeren bij het begin van de dienst en over het resultaat van jouw medicatienazicht. Je behandeling wordt enkel gewijzigd met instemming van je huisarts, die jouw voorschriften aanpast indien nodig. Zo werken jouw zorgverleners samen om je zo goed mogelijk te begeleiden.