€ 12,33 incl. BTW

2 op voorraad

CNK
0033753
MERKEN
Pfizer

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis
 • Als adjuvans van de onderhoudstherapie (analgetica, kinesitherapie, fysiotherapie, …) en voor kortstondig gebruik (om de patiënt over een acute episode of exacerbatie heen te helpen) bij
  • Arthritis psoriatic
  • Spondylitis ankylopoietic
  • Post-traumatische artros
  • Synovitis bij artros
  • Reumatoïde artritis, met inbegrip van de juveniele vorm (in sommige gevallen kan een laag gedoseerde onderhoudstherapie noodzakelijk zijn
  • Acute en subacute bursiti
  • Epicondyliti
  • Acute aspecifieke tenosynoviti
  • Acute artritis bij jich
  • Tijdens een exacerbatie of als onderhoudstherapie in bepaalde gevallen van:
  • Systemische lupus erythematosu
  • Systemische dermatomyositis (polymyositis
  • Acute reumatische carditi
  • Pemphigu
  • Ernstig erythema multiforme (syndroom van Stevens-Johnson
  • Dermatitis exfoliativ
  • Mycosis fungoide
  • Dermatitis herpetiformis bullosa (de sulfonen zijn de eerstekeuzebehandeling en systemische toediening van glucocorticoïden is een adjuvans
  • Onderdrukking van ernstige of invaliderende allergische toestanden, die niet reageren op adequate conventionele therapieën bij
  • Chronische astmatische respiratoire aandoeninge
  • Contactdermatiti
  • Atopische dermatiti
  • Serumziekt
  • Seizoengebonden of chronische allergische riniti
  • Medicamenteuze allergi
  • Urticaria na transfusi
  • Quincke-oedeem (adrenaline is het eerstekeuzepreparaat
  • Ernstige acute en chronische oogaandoeningen van allergische en inflammatoire aard, zoals:
  • Herpes zoster ophthalmicu
  • Iritis, iridocycliti
  • Chorioretiniti
  • Diffuse uveïtis posterio
  • Neuritis optic
  • Om de patiënt over een kritieke ziekteperiode heen te helpen bij
  • Colitis ulcerosa (systemische therapie
  • Ziekte van Crohn (systemische therapie
  • Voor inductie van diurese of remissie van proteïnurie bij nefrotisch syndroom zonder uremie van het idiopathisch type of veroorzaakt door lupus erythematosu
  • Symptomatische pulmonale sarcoïdosi
  • Berylliosi
  • Fulminerende of gedissemineerde longtuberculose bij gelijktijdige toediening van adequate tuberculostatic
  • Syndroom van Loeffler, indien de klassieke behandeling geen effect heeft gesorteer
  • Aspiratiepneumoni
  • Hematologische stoornisse
  • Verworven (auto-immune) anaemia haemolytic
  • Secundaire trombocytopenie bij volwassene
  • Erytroblastopenie (aplastische anemie
  • Congenitale (erytroïde) anaemia hypoplastic
  • Oncologische aandoeninge
  • Voor palliatieve behandeling van:
  • Leukemieën en lymfomen bij volwassene
  • Acute leukemie bij kindere
  • Primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiënti
  • Acute bijnierschorsinsufficiënti
  • Congenitale bijnierhyperplasi
  • Hypercalciëmie bij kanke
  • Niet-etterende thyreoïditi
  • Meningitis tuberculosa met dreigend of reeds ingesteld subarachnoïdaal block, in combinatie met adequate tuberculostatic
  • Trichinosis met neurologische of myocardiale implicati
  • Zenuwstelsel: acute exacerbaties van multiple scleros
  • Synovitis bij osteoartriti
  • Reumatoïde artriti
  • Acute en subacute bursiti
  • Acute artritis bij jich
  • Epicondyliti
  • Acute aspecifieke tenosynoviti
  • Post-traumatische osteoartriti
  • Keloïde
  • Gelokaliseerde gehypertrofieerde, geïnfiltreerde, inflammatoire letsels van: lichen planus, psoriasis, granuloma annulare en lichen simplex chronicus (neurodermatitis
  • Discoïde lupus erythematosu
  • Alopecia areat
  • Een infiltratie met DEPO-MEDROL kan ook nuttig zijn ter behandeling van cystische tumoren, aponeurosen of tendinitis (ganglia)
  • Colitis ulceros

Systemische werking

 • De intramusculaire dosis varieert naargelang van de ernst van de te behandelen aandoening.
 • Wanneer een langdurig effect beoogd wordt, kan de wekelijkse dosis berekend worden door de dagelijkse orale dosis met 7 te vermenigvuldigen en deze in één enkele intramusculaire injectie toe te dienen
 • 1 enkele intramusculaire injectie van 40 mg om de twee weken
 • Wekelijkse onderhoudsdosis: 40 tot 120 mg.
 • 40 tot 120 mg IM per week gedurende één tot vier weken.
 • Verlichting binnen de 8 tot 12 uur na IM inspuiting van één enkele dosis van 80 tot 120 mg verlichting optreden.
 • Injectie na 5 of 10 dagen herhalen.
 • 80 mg per week
 • Verlichting binnen de 6 à 48 uur na intramusculaire toediening van 80 tot 120 mg
 • IM injectie van 80 tot 120 mg binnen de 6 uur gevolgd door een verbetering van de cattarale symptomen

Lokale werking

 • De dosis voor intra-articulaire toediening hangt af van de grootte van het gewricht en varieert naargelang van de ernst van de toestand van elke individuele patiënt
 • Knieën, enkels, schouders: 20 tot 80 mg
 • Ellebogen, polsen: 10 tot 40 mg
 • Metacarpofalangeaal, intrafalangeaal, sternoclaviculair, acromioclaviculair: 4 tot 10 mg
 • Naargelang van de ernst van de aandoening kan de dosis variëren van 4 tot 30 mg.
 • Bij recurrerende of chronische gevallen kunnen herhaalde inspuitingen noodzakelijk blijken
 • Bij tendinitis of tenosynovitis: suspensie in de peesschede en niet in de pees zelf inspuiten.
 • Bij epicondylitis: suspensie in de pijnlijkste plek inspuiten
 • Na grondige reiniging met een geschikt antisepticum zoals alcohol 70%, wordt 20 tot 60 mg van de suspensie in het letsel ingespoten.
 • Bij grote letsels: 20 tot 40 mg via herhaalde lokale injecties toedienen.

Intrarectale toediening

 • Doses van 40 tot 120 mg toegediend als retentieklysma of door middel van continu druppelklysma 3 tot 7 maal per week gedurende 2 of meer weken.
 • Bij vele patiënten kunnen de symptomen onderdrukt worden met 40 mg DEPO-MEDROL toegediend in 30 tot 300 ml water.