€ 11,28 incl. BTW

2 op voorraad

CNK
0042390

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan een geneesmiddel op voorschrift enkel afhalen in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Frisium® heeft een anxiolytische werking en vermindert de nerveuze spanning zonder de mentale of motorische activiteit te verslechteren.

 • Angst en pathologisch psychische spanning
 • Slapeloosheid
 • Premedicatie bij heelkundige ingrepen of functioneel onderzoek

Volwassenen

 • 3 tabletten/dag

Bejaarden/kinderen

 • 2 tabletten/dag

Premedicatie

 • 1 tablet ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds de 2 dagen voor het onderzoek
 • 1 tablet 2 uur voor het onderzoek

Frisium 10 mg : Clobazam 10 mg per tablet.

Hulpstoffen:

 • Lactosum
 • Amylum maydis
 • Talcum
 • Magnesii stearas
 • Silicii oxydum

Het actieve bestanddeel van Frisium® is Clobazam, een 1,5 benzodiazepine en daardoor verschillend van al de 1,4 benzodiazepines tot op heden therapeutisch in gebruik.

Farmacologische studies hebben aangetoond dat de myorelaxerende werking van Frisium® duidelijk minder sterk is als deze van diazepam en chloordiazepoxide. In vergelijking tot de 1,4 benzodiazepines beïnvloedt Frisium®, in therapeutische doses, slechts weinig de reactietijd.

Clobazam wordt praktisch volledig geresorbeerd. De maximale serumconcentratie wordt bereikt na ongeveer 1 à 2 uur.

Metabolisering gebeurt door N-desmethylatie en hydroxylatie. De eliminatie uit het serum heeft een halfwaardetijd van 18 uur. Deze van de voornaamste metaboliet N-Desmethylclobazam, dat minder werkzaam is dan Clobazam bedraagt 50 uur. Onder therapievoorwaarden wordt een steady state bereikt na 3 tot 6 dagen. Clobazam is voor ongeveer 85% aan serumproteïnen gebonden.

Clobazam en zijn voornaamste metaboliet N-Desmethylclobazam gaan doorheen de bloed-hersenbarrière. Clobazam wordt 30 minuten na inname in het cerebro-spinaal vocht teruggevonden in concentraties ver beneden de serum-concentraties. De maximale concentratie in het cerebro-spinaal vocht wordt 2-4 uur na inname bereikt.

Clobazam gaat doorheen de placenta en verschijnt gelijktijdig in het bloed van moeder en foetus, hetgeen een gemakkelijke doorgang aantoont. Zoals in de moeder wordt de hoogste concentratie 2 uur na inname bereikt.

Daar Clobazam vetoplosbaar is, mag een overgaan in de moedermelk aangenomen worden.

De excretie van Clobazam gebeurt voor ongeveer 90% langs de urine.