€ 13,37 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
0054445

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Lomudal® is een geneesmiddel op basis van de werkzame stof natrium cromoglicaat. Natrium cromoglicaat behoort tot de groep van de middelen tegen astma die via inhalatie worden ingenomen.

Lomudal® wordt voorgeschreven als onderhoudsbehandeling ter voorkoming van allergische bronchiale astma, allergische bronchitis en inspanningsastma. Er werden ook gunstige effecten vastgesteld bij de behandeling van astmatische bronchitis en infectieuze astma wanneer een allergische factor hierbij een rol speelt.

Lomudal® kan enkel gebruikt worden ter voorkoming van astma-aanvallen en kan dus niet gebruikt worden voor de symptomatische behandeling van acute astma-aanvallen.

  • Preventieve onderhoudsbehandeling van allergisch bronchiaal astma, allergische bronchitis en inspanningsastma.
  • Er worden ook gunstige effecten gezien in de behandeling van astmatische bronchitis en infectieus astma wanneer een allergische factor aanwezig is

Volwassenen en kinderen ongeveer vanaf 2 jaar

  • 1 ampul maal per dag, met tussenpozen van 4 – 6 uur
  • In ernstiger gevallen of gedurende periodes waarin een sterke beïnvloeding door allergenen plaatsvindt en de patiënt niet meer klachtenvrij is, mag de duur tussen de toedieningen tot drie uur worden verminderd; d.w.z. dat de dagdosis 8 ampullen kan bedragen
  • Inspanningsastma, of wanneer inspanning het bestaand astma verergert: één ampul 10 – 15 minuten (maar niet langer dan 60 minuten) vóór de inspanning

Toedieningswijze

  • Het is aanbevolen één dosis te inhaleren bij het slapengaan en één ‘s morgens bij het opstaan, en de overige dosissen tijdens de dag met regelmatige tussenpozen
  • Lomudal° verneveloplossing dient toegediend te worden met een elektrisch aangedreven vernevelaar. Met de hand aangedreven vernevelaars mogen niet gebruikt worden. De vernevelaar moet steeds proper en droog zijn voor gebruik. Volg hiervoor de instructies die bij het toestel gevoegd zijn

Lomudal® 20 mg, verneveloplossing: 20 mg natriumcromoglicaat per ampul.

Hulpstoffen:

  • Gezuiverd water tot 2 ml

Het actieve bestanddeel van Lomudal®, natriumcromoglicaat, is aangewezen voor de preventieve en profylactische behandeling van bronchiaal astma, o.a. te wijten aan allergie en inspanning.

De werkzaamheid van natriumcromoglicaat is er in hoofdzaak op gericht het vrijkomen van mediatoren (o.a. histamine, SRS-A, chemotactische factoren) uit gesensibiliseerde mastcellen te verhinderen.

Het gevolg van deze werking is een remming van onmiddellijke en late reacties op allergische en andere prikkels.