€ 9,57 incl. BTW

5 op voorraad

CNK
1123694

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Depakine® is een anti-epilepticum. Depakine® is aangewezen om verschillende types epilepsie (vallende ziekte) te behandelen, zowel bij de zuigeling en het kind, als bij de adolescent en de volwassene.

Epilepsie

 • Primaire vormen van veralgemeende epilepsie
  • Grand Mal met of zonder mycoclonieën
  • Petit Mal
  • Myoclonische epilepsie
  • Associatie van Grand Mal en Petit Mal
  • Goedaardige partiële epilepsie, o.a. met rolandische paroxismen
  • Secundaire vormen van veralgemeende epilepsie
  • Partiële epilepsie met eenvoudige of complexe symptomatologie

Volwassenen en kinderen

 • Startdosis: 10 mg/kg/dag
 • Stapsgewijze dosisverhoging: 5 mg/kg om de 2 à 3 dagen
 • Aanbevolen gemiddelde dagdosis:
  • zuigelingen: 30 – max. 40 mg/kg/dag
  • kinderen: 20 – max. 35 mg/kg/dag
  • volwassenen: 20 – max. 30 mg/kg/dag

Toedieningswijze

 • 1 à 2 innamen per dag, bij voorkeur tijdens de maaltijden
 • De verlengde afgifte is niet verstoord door de deelbaarheid

Natriumvalproaat 200 mg – Valproïnezuur 87 mg (=100 mg natriumvalproaat) per tablet

Hulpstoffen:

Kern van de tablet:

 • Ethylcellulose
 • Hypromellose 4000
 • Gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide
 • Natriumsaccharine

Omhulling:

 • Hypromellose
 • Polyacrylaat 30 % dispersie
 • Macrogol 6000
 • Titaan dioxide
 • Talk

Natriumvalproaat is een niet stikstofhoudend anti-epilepticum dat actief is bij zeer uiteenlopende vormen van convulsieve aanvallen. Zijn werking lijkt verband te houden met een versterking van de activiteiten van het gaba-erge type op cerebraal niveau. De actieve vorm van natriumvalproaat toegediend via I.V. of orale weg is valproïnezuur.

Hoewel geen gerandomiseerde, dubbelblinde klinische studie werd uitgevoerd, heeft valproaat IV in gepubliceerde, open, prospectieve en retrospectieve studies aangetoond doeltreffend te zijn in het onder controle brengen van status epilepticus bij patiënten, die geen resultaat hadden met vorige conventionele behandelingen zoals benzodiazepines en fenytoïne.

In gepubliceerde klinische studies werd een bevredigende doeltreffendheidsgraad bekomen met een bolus van 15 mg/kg bij volwassen patiënten en van 20 mg/kg bij pediatrische patiënten in maximum 10 minuten, gevolgd door een infuus van 1 mg/kg/u indien nodig.