€ 4,05 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
1571314
MERKEN
Dafalgan
  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend).
Het is voorbehouden voor kinderen tot 50 kg.
Therapeutische indicaties
DAFALGAN PEDIATRIE wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

De geadviseerde dosering is:
De gebruikelijke dosering bij kinderen bedraagt 15 mg/kg, om de 6 uur (ofwel 60 mg/kg/24 uur); in
geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden.
De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/kg/24 uur. Raadpleeg uw arts in de volgende
situaties:
• ernstige leveraandoeningen,
• syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht),
• chronische ondervoeding,
• dehydratatie.
De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan het gewicht en de toestand van de patiënt.
Het doseringssysteem is trapsgewijs gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kg en voorziet
per inname een dosis van 15 mg paracetamol per kg lichaamsgewicht van het kind.
Vul het doseringssysteem op basis van het lichaamsgewicht van het kind zodat het vloeistofniveau
ermee overeenkomt.
– Kinderen van 4 tot 16 kg: vul het doseringssysteem tot de dosering bereikt wordt die overeenstemt
met het lichaamsgewicht van het kind of tot de dosering die er het nauwst bij aansluit.
– Kinderen van 16 tot 32 kg: vul het doseringssysteem één keer totdat de maximumdosis bereikt wordt,
en vul daarna het doseringssysteem een tweede keer totdat het lichaamsgewicht van het kind bereikt
wordt.

– De werkzame stof in dit middel is paracetamol.
– De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 6000, vloeibare suiker, sucrose, kaliumsorbaat,
karamel-vanillearoma, anhydrisch citroenzuur en gezuiverd water.
Zie ook rubriek 2 ‘DAFALGAN PEDIATRIE bevat’.