€ 14,90 incl. BTW

44 op voorraad

CNK
1590397
MERKEN
Vemedia
  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Difenhydramine is een geneesmiddel uit de klasse van de H1-antihistaminica met kalmerende werking. NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: 1 tablet 20 minuten voor het slapengaan.

Wijze van toediening en toedieningsweg:

  • Nustasium bestaat onder de vorm van tabletten voor inname via de mond.
  • Ze moeten met wat water worden ingeslikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Nustasium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bij kinderen: De belangrijkste verschijnselen zijn excitatie met opgewondenheid, soms hallucinaties en stuipen. Deze laatste treden op met tussenpozen. Soms begint het kind te beven en treedt een verwijding van de pupillen en lichte koorts op.

Bij volwassenen:
o De verschijnselen zijn verschillend: vaak ziet men een depressie die een periode van excitatie en stuipen voorafgaat. Koorts en roodheid van de huid zijn zeldzamer.

Behandeling:

Men moet onmiddellijk de arts verwittigen en de patiënt rustig houden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Nustasium mag enkel tijdelijk of occasioneel worden ingenomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15 – 25°C).
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

De werkzame stof in dit middel is: difenhydraminehydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, gelatine, colloïdaal siliciumdioxide, algininezuur, talk, magnesiumstearaat.

Diphenhydraminum hydrochloridum (DCI) 50 mg — Lactosum — Maydis amylum — Gelatinum — Silici colloidal. — Acidum alginicum — Talcum — Magnesii stearas q.s. pro tablet comp. uno.