€ 41,05 incl. BTW

1 op voorraad

CNK
2074102

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Novomix 30® Flexpen® is een suspensie voor injectie in een voorgevulde pen, gebruikt voor de behandeling van diabetes bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 10 tot 17 jaar.

Diabetes mellitus

Volwassenen en kinderen > 10 jaar.

 • Als monotherapie of in combinatie met orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen
 • Aanbevolen startdosis: 6 E bij het ontbijt en 6 E bij het avondeten OF eenmaal daags 12 E bij het avondeten
 • Insulinebehoefte: gewoonlijk 0,5 – 1,0 E/kg/da

Toedieningswijze

 • Subcutaan door injectie in de dij of in de buikwand. Indien gewenst mag het gluteaal gebied of het deltoïdeus gebied gebruikt worden.
 • De injectieplaats moet altijd binnen eenzelfde gebied afgewisseld worden.
 • Vanaf 30 E is splitsen in 2 dagelijkse toedieningen aanbevolen. In geval van herhaaldelijk hypoglykemieën met 2 toedieningen kan de ochtenddosis in een ochtend- en een middagdosis verdeeld worden (driemaaldaagse dosis)
 • Over het algemeen kort voor de maaltijd, indien nodig kort na de maaltijd
 • NovoMix 30 FlexPen zijn voorgevulde pennen ontworpen voor gebruik met NovoFine of NovoTwist naalden

1 ml van de suspensie bevat 100 E opgeloste insuline aspart/insuline aspart protamine in kristallijne vorm in de verhouding 30/70 (equivalent aan 3,5 mg). 1 voorgevulde pen bevat 3 ml equivalent aan 300 E.

hulpstoffen:

 • Glycerol
 • Fenol
 • Metacresol
 • Zinkchloride
 • Dinatriumfosfaat dihydraat
 • Natriumchloride
 • Protaminesulfaat
 • Zoutzuur (voor pH-aanpassing)
 • Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)
 • Water voor injecties

Het bloedglucoseverlagende effect van insuline aspart is het gevolg van een verbeterde opname van glucose na binding van insuline op de receptoren van spier- en vetcellen en de gelijktijdige remming van de glucosevrijgave vanuit de lever.

NovoMix 30 ®is een bifasische insuline die voor 30% uit opgeloste insuline aspart bestaat. Doordat de werking snel intreedt kan NovoMix 30 korter voor of na een maaltijd (tussen 0 tot 10 minuten ervoor of erna) worden toegediend dan opgeloste humane insuline. De kristallijne fase (70%) bestaat uit insuline aspart protamine in kristallijne vorm, waarvan het werkingsprofiel vergelijkbaar is met dat van humane NPH insuline.

Wanneer NovoMix 30 subcutaan wordt geïnjecteerd, treedt de werking binnen 10 tot 20 minuten na het injecteren in. Het maximale effect treedt 1 tot 4 uur na het injecteren op. De werking kan 24 uur aanhouden.