€ 64,27 incl. BTW

3 op voorraad

CNK
2082808
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Fluconazol is geïndiceerd bij volwassenen voor de behandeling van:

 Cryptokokken meningitis

 Coccidioïdomycose

 Invasieve candidiasis.

 Mucosale candidiasis, waaronder orofaryngeale, oesofageale candidiasis, candidurie enchronische mucocutane candidiasis.

 Chronische orale atrofische candidiasis (‘denture sore mouth’) indien mondhygiëne of topischebehandeling onvoldoende is.

 Acute of recidiverende vaginale candidiasis; wanneer lokale therapie niet geschikt is.

 Candida balanitis wanneer lokale therapie niet geschikt is.

 Dermatomycose waaronder tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor en dermalecandida-infecties wanneer systemische therapie geïndiceerd is.

 Tinea unguium (onychomycose) wanneer andere middelen als niet geschikt wordenbeschouwd.

Fluconazol is geïndiceerd bij volwassenen voor de profylaxe van:

 Recidief van cryptokokken meningitis bij patiënten met een hoog recidiefrisico.

 Recidief van orofaryngeale of oesofageale candidiasis bij patiënten met hiv-infectie die eenhoog recidiefrisico hebben.

 Om de incidentie van recidiverende vaginale candidiasis (4 of meer episoden per jaar) teverminderen.

 Profylaxe van candida-infecties bij patiënten met langdurige neutropenie (zoals patiënten methematologische maligniteiten die chemotherapie krijgen of patiënten die een hematopoëtischestamceltransplantatie ontvangen.

Fluconazol is geïndiceerd bij voldragen pasgeborenen, zuigelingen, peuters, kinderen en adolescentenvan 0 tot 17 jaar oud;

Fluconazol wordt gebruikt voor de behandeling van mucosale candidiasis (orofaryngeaal, oesofageaal),invasieve candidiasis, cryptokokken meningitis en de profylaxe van candida-infecties bij patiënten meteen gecompromitteerde immuunfunctie. Fluconazol kan gebruikt worden als onderhoudsbehandelingom een recidief van cryptokokken meningitis te voorkomen bij kinderen met een hoog recidiefrisico.

De behandeling mag worden ingesteld voordat de resultaten van de kweken en van anderelaboratoriumonderzoeken bekend zijn. Echter, zodra deze resultaten beschikbaar zijn, dient deantifungale behandeling dienovereenkomstig te worden aangepast.

Er dient rekening gehouden te worden met de officiële richtlijnen met betrekking tot het geschikt gebruikvan antifungale preparaten.

Cryptokokkose

 • Dag 1: 400 mg
 • Volgende dagen: 200 – max. 400 mg/dag.
 • Preventie bij patiënten met hoog terugvalrisico: 200 mg/dag
 • 6 à 12 mg/kg/toediening, naargelang van de ernst van de infectie
 • Preventie bij kinderen met hoog terugvalrisico: 6 mg/kg/dag

Coccidioïdomycose

 • 200 mg tot 400 mg

Invasieve candidiasis

 • Dag 1: 800 mg
 • Volgende dagen: 400 mg/dag
 • 6 tot 12 mg/kg dagelijks

Slijmvliescandidiasis

 • Orofaryngeale en oesofageale candidiasis:

 • Dag 1: 400 mg

 • Volgende dagen: 100 mg tot 200 mg per dag
 • Candidurie: 200 mg tot 400 mg per dag
 • Chronische atrofische candidiasis: 50 mg per dag
 • Chronische mucocutane candidiasis: 50-100 mg per dag
 • Preventie van recidieven bij AIDSpatiënten: Dagelijks 100 – 200 mg of wekelijks driemaal 200 mg
 • 3 mg/kg/toediening
 • Een aanvalsdosis van 6mg/kg de eerste dag kan gebruikt worden

Vaginale candidiasis en Candida balanitis

 • 1 x 150 mg

Recidiverende vaginale candidiasis

 • 150 mg elke derde dag voor een totaal van 3 doses (dag 1, 4, en 7) gevolgd door een onderhoudsdosering van 150 mg eenmaal per week

Dermatomycosen

 • 150 mg 1 x /week of 50 mg 1 x /dag

Profylaxe candidiasis bij langdurige neutropenie

 • 200 mg tot 400 mg

Toedieningswijze

 • De capsules moeten geheel en onafhankelijk van voedselinname ingeslikt worden

Elke harde capsule bevat 200 mg fluconazol.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke capsule bevat 188 mg lactosemonohydraat en 0,090 mg azorubine(E122).

 • Capsule inhoud:

Lactosemonohydraat,

Maïszetmeel,

Colloïdaal watervrij silica,

Natriumlaurylsulfaat,

Magnesiumstearaat

 • Capsule:

Titaandioxide (E171),

Briljant blauw FCF (E133),

Azorubine (E122),

Gelatine