€ 54,69 incl. BTW

1 op voorraad

CNK
2249449

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Levemir® Flexpen® is een oplossing voor injectie in een voorgevulde pen, en wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes mellitusbij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 2 jaar.

Diabetes mellitus

Volwassenen en kinderen > 2 jaar

 • De dosis individueel aanpassen: titratieschema’s zie bijsluiter
 • In combinatie met orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen:
  • 1 injectie /dag. De startdosis is algemeen 0,1-0,2 E/kg of 10 E
  • In combinatie met een GLP-1-receptoragonist
  • Als Levemir wordt toegevoegd aan een GLP-1-receptoragonist: 1 injectie /dag. De startdosis is algemeen 0,1-0,2 E/kg of 10 E
  • Als een GLP-1-receptoragonist wordt toegevoegd aan Levemir: dosis Levemir met 20% verlagen en de dosis vervolgens individueel aanpassen
  • In combinatie met bolusinsuline
  • 1 tot 2 x/dag, afhankelijk van de behoeften van de patiënt

Toedieningswijze

 • SC door middel van een injectie in de buikwand, de dij, de bovenarm, het deltoïdeus gebied of het gluteaal gebied.
 • De injectieplaatsen dienen steeds te worden afgewisseld binnen een zelfde gebied, om de kans op lipodystrofie te verminderen
 • De injectie kan toegediend worden op elk moment van de dag, maar dient elke dag op hetzelfde tijdstip te gebeuren.
 • Voor patiënten die tweemaal daags een injectie nodig hebben om de bloedglucosecontrole te optimaliseren, kan de avonddosis ‘s avonds worden toegediend of voor het slapengaan.
 • Te gebruiken met NovoFine of NovoTwist naalden van max. 8 mm

1 ml van de oplossing bevat 100 eenheden insuline detemir* (equivalent aan 14,2 mg). 1 patroon bevat 3 ml equivalent aan 300 eenheden.

hulpstoffen:

 • Glycerol
 • Fenol
 • Metacresol
 • Zinkacetaat
 • Dinatriumfosfaatdihydraat
 • Natriumchloride
 • Zoutzuur (voor pH-instelling)
 • Natriumhydroxide (voor pH-instelling)
 • Water voor injecties

Levemir® is een oplosbaar, langwerkend insuline-analoog met een verlengde werkingsduur dat als basale insuline wordt gebruikt.

Het bloedglucoseverlagende effect van Levemir® is het gevolg van een verbeterde opname van glucose na binding van insuline op de receptoren van spier- en vetcellen en de gelijktijdige remming van de glucoseafgifte vanuit de lever.

De verlengde werking van Levemir® wordt bewerkstelligd door de sterke zelfassociatie van insuline detemir-moleculen op de injectieplaats en door de binding aan albumine via de vetzuurzijketen. Insuline detemir wordt langzamer naar de perifere doelweefsels gedistribueerd in vergelijking met NPH-insuline. Deze combinatie van mechanismen voor verlengde afgifte bij insuline detemir levert in vergelijking met NPH-insuline reproduceerbaardere opname- en werkingsprofielen op.

De werking houdt, afhankelijk van de dosering, tot 24 uur aan, waardoor Levemir® een- of tweemaal daags kan worden toegediend. Bij toediening tweemaal daags zal een steady state na toediening van 2-3 doses worden bereikt. Bij een dosis van 0,2-0,4 E/kg Levemir® wordt meer dan 50% van het maximale effect na 3-4 uur bereikt en dit houdt aan tot ongeveer 14 uur na toediening van de dosis.