€ 10,12 incl. BTW

32 op voorraad

CNK
2277408
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis
  • kortdurende symptomatische behandeling van exacerbaties van osteoartrose
  • langdurige symptomatische behandeling van reumatoïde artritis of ankyloserende spondylitis.

De totale dagelijkse hoeveelheid moet in één keer ingenomen worden met water of een andere vloeistof, tijdens een maaltijd.

Bijwerkingen kunnen geminimaliseerd worden door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken gedurende de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen te controleren (zie rubriek 4.4). Er dient regelmatig overwogen te worden in hoeverre de patiënt nog symptomatische behandeling nodig heeft, en de respons op de behandeling dient ook regelmatig herbeoordeeld te worden, vooral bij patiënten met osteoartritis.

  • Exacerbaties van osteoartrose: 7,5 mg/dag. Indien noodzakelijk, kan bij het uitblijven van verbetering, de dosis worden verhoogd tot 15 mg/dag (één tablet van 15 mg).
  • Reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis: 15 mg/dag (één tablet van 15 mg) (zie ook “Speciale patiëntengroepen”).

Afhankelijk van de therapeutische respons kan de dosering verlaagd worden tot 7,5 mg/dag.

  • Speciale patiëntengroepen

Oudere patiënten en patiënten met verhoogde kans op bijwerkingen:

De aanbevolen dosering voor langdurige behandeling van reumatoïde artritis en ankyloserende spondylitis bij oudere patiënten is 7,5 mg per dag. Bij patiënten met een verhoogde kans op bijwerkingen, dient de aanvangsdosis van de behandeling 7,5 mg per dag te zijn.

Patiënten met nierinsufficiëntie :

Bij dialyse-patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie dient de dosis van 7,5 mg per dag niet te worden overschreden. Bij patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie (patiënten met een creatinineklaring groter dan 25 ml/min) is geen dosis aanpassing nodig.

Patiënten met leverinsufficiëntie:

Bij patiënten met milde tot matige leverinsufficiëntie is geen dosis aanpassing nodig.

Kinderen en adolescenten:

Meloxicam dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar. Meloxicam bestaat ook in andere doseringen die mogelijk meer geschikt zijn.

Elke tablet bevat 15 mg meloxicam.

Elke tablet bevat 66,22 mg lactose als lactosemonohydraat.

  • Lijst van hulpstoffen:

Natriumcitraat

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose

Povidon K-30

Anhydrisch colloïdaal siliciumdioxide

Crospovidon A

Magnesiumstearaat.