€ 16,73 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
2408912
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura.

Sumatriptan mag niet profylactisch worden gebruikt.

Sumatriptan is aanbevolen als monotherapie voor de acute behandeling van migraine en magniet gelijktijdig met ergotamine of ergotaminederivaten (inclusief methysergide) wordentoegediend.

Sumatriptan moet zo snel mogelijk na het begin van de migrainehoofdpijn worden ingenomen.Sumatriptan is in elk stadium van de aanval waarin het wordt toegediend even effectief.De volgende aanbevolen dosissen mogen niet worden overschreden.

Volwassenen

De aanbevolen dosis voor volwassenen is één enkele dosis van 50 mg. Sommige patiëntenkunnen 100 mg nodig hebben.

Als de patiënt niet reageert op de eerste dosis sumatriptan, mag geen tweede dosis voordezelfde aanval worden ingenomen. In deze gevallen kan de aanval behandeld worden met paracetamol, acetylsalicylzuur of niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen. Sumatriptan maggebruikt worden voor volgende aanvallen.

Als de patiënt gereageerd heeft op de eerste dosis maar de symptomen daarna terugkeren,mag een tweede dosis toegediend worden in de volgende 24 uur, op voorwaarde dat er eenminimum interval van 2 uur is tussen de twee dosissen. Er mag niet meer dan 300 mg per 24uur ingenomen worden.

De tabletten moeten in hun geheel ingeslikt worden met water.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid en de veiligheid van sumatriptan filmomhulde tabletten bij kinderen jongerdan 10 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar in dezeleeftijdsgroep.

De werkzaamheid en de veiligheid van sumatriptan filmomhulde tabletten bij kinderen van 10 tot17 jaar werden niet aangetoond in de klinische studies die uitgevoerd werden in dezeleeftijdsgroep. Bijgevolg wordt het gebruik van sumatriptan filmomhulde tabletten bij kinderenvan 10 tot 17 jaar niet aanbevolen.

Ouderen (ouder dan 65 jaar)

De ervaring met het gebruik van sumatriptan tabletten bij patiënten ouder dan 65 jaar isbeperkt. De farmacokinetiek is niet significant verschillend van een jongere populatie, maartotdat meer klinische gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van sumatriptan bijpatiënten ouder dan 65 jaar niet aanbevolen.

Leverinsufficiëntie

Patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie: lage dosissen van 25-50 mg moetenoverwogen worden bij patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie

Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg sumatriptan (onder de vorm van sumatriptansuccinaat).

Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 135,1 mg lactose (onder de vorm vanlactosemonohydraat).

  • Kern

Lactosemonohydraat

Natriumcroscarmellose

Microkristallijne cellulose

Watervrij colloïdaal silica

Magnesiumstearaat

  • Omhulling – Opadry II 33G28707 wit

Hypromellose E464

Titaandioxide E171

Lactosemonohydraat

Macrogol 3000

Glyceroltriacetaat