€ 35,53 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
2454726

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan een geneesmiddel op voorschrift enkel afhalen in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Novomix 50® Penfill® is een suspensie voor injectie in een patroon, gebruikt voor de behandeling van diabetes bij volwassenen.

Diabetes mellitus

Volwassenen

 • Als monotherapie of in combinatie met metformine
 • Insulinebehoefte: gewoonlijk 0,5 – 1,0 E/kg/da

Toedieningswijze

 • Subcutaan door injectie in de dij of in de buikwand. Indien gewenst mag het gluteaal gebied of het deltoïdeus gebied gebruikt worden.
 • De injectieplaats moet altijd binnen eenzelfde gebied afgewisseld worden.
 • Over het algemeen kort voor de maaltijd, indien nodig kort na de maaltijd
 • NovoMix 50 Penfill is ontworpen voor gebruik met Novo Nordisk insulinetoedieningssystemen en NovoFine of NovoTwist naalden

1 ml van de suspensie bevat 100 E opgeloste insuline aspart/insuline aspart protamine in kristallijne vorm in de verhouding 50/50 (equivalent aan 3,5 mg). 1 patroon bevat 3 ml equivalent aan 300 E.

hulpstoffen:

 • Glycerol
 • Fenol
 • Metacresol
 • Zinkchloride
 • Dinatriumfosfaat dihydraat
 • Natriumchloride
 • Protaminesulfaat
 • Zoutzuur (voor pH-aanpassing)
 • Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)
 • Water voor injecties

Het bloedglucoseverlagende effect van insuline aspart is het gevolg van een verbeterde opname van glucose na binding van insuline op de receptoren van spier- en vetcellen en de gelijktijdige remming van de glucosevrijgave vanuit de lever.

NovoMix 50® is een bifasische insuline die voor 50% uit opgeloste insuline aspart bestaat. Doordat de werking snel intreedt kan NovoMix 50® korter voor of na een maaltijd (tussen 0 tot 10 minuten ervoor of erna) worden toegediend dan opgeloste humane insuline. De kristallijne fase (50%) bestaat uit insuline aspart protamine in kristallijne vorm, waarvan het werkingsprofiel vergelijkbaar is met dat van humane NPH insuline.

Wanneer NovoMix 50® subcutaan wordt geïnjecteerd, treedt de werking binnen 10 tot 20 minuten na het injecteren in. Het maximale effect treedt 1 tot 4 uur na het injecteren op. De werking kan 14 tot 24 uur aanhouden.

Insuline aspart is molair equipotent met humane insuline.