€ 50,14 incl. BTW

1 op voorraad

CNK
2655108
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Montelukast is aangewezen voor de behandeling van astma als add-on-therapie bij patiëntenvan 15 jaar of ouder met licht tot matig persisterend astma die onvoldoende onder controle zijnmet inhalatiecorticosteroïden en waarbij kortwerkende β-agonisten, naar behoefte gebruikt,onvoldoende klinische controle van astma geven. Bij astmapatiënten waarbij montelukast isaangewezen bij astma, kan montelukast ook symptomatische verlichting bieden van seizoensgebonden allergische rhinitis.

Montelukast is ook aangewezen voor de profylaxis van astma, bij patiënten van 15 jaar ofouder, wanneer de belangrijkste component inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie is.

Dosering

De dosering bij volwassenen van 15 jaar en ouder met astma, of met astma en gelijktijdigeseizoensgebonden allergische rhinitis, is één tablet van 10 mg per dag ‘s avonds in te nemen.Montelukast Teva mag ingenomen worden met of zonder voedsel.

Algemene aanbevelingen:

Het therapeutisch effect van montelukast op de parameters van astmacontrole manifesteertzich binnen één dag. Men moet de patiënten adviseren om montelukast te blijven innemen,zelfs als hun astma onder controle is, alsook tijdens perioden waarin het astma verergert.Montelukast mag niet gebruikt worden samen met andere producten die hetzelfde werkzamebestanddeel, montelukast, bevatten.

Behandeling met Montelukast in relatie tot andere behandelingen voor astma.

Montelukast kan toegevoegd worden aan het bestaande behandelingsschema van de patiënt.

Inhalatiecorticosteroïden: De behandeling met montelukast kan gebruikt worden als add-ontherapie bij patiënten indien andere middelen, zoals inhalatiecorticosteroïden pluskortwerkende -agonisten, naar behoefte gebruikt, onvoldoende klinische controle geven. Alsbehandeling met Montelukast Teva wordt toegevoegd aan inhalatiecorticosteroïden, mogeninhalatiecorticosteroïden niet abrupt door montelukast vervangen worden.

  • Speciale populaties

Er is geen dosisaanpassing vereist bij bejaarden, of bij patiënten met nierinsufficiëntie, of lichtetot matige leverinsufficiëntie. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor patiënten met ernstigeleverinsufficiëntie. De dosering is dezelfde voor mannelijke en vrouwelijke patiënten.

Pediatrische patiënten

Montelukast Teva 10 mg filmomhulde tabletten is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderenjonger dan 15 jaar omdat er onvoldoende gegevens over de veiligheid en de werkzaamheidbeschikbaar zijn.

5 mg kauwtabletten zijn beschikbaar voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

4 mg kauwtabletten zijn beschikbaar voor kinderen van 2 tot 5 jaar.

Voor pediatrische patiënten die problemen hebben met het inslikken van een kauwtablet, iseen 4 mg granulaat beschikbaar.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Elke filmomhulde tablet bevat 10,40 mg natriummontelukast, wat overeenstemt met 10 mgmontelukast.

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 122,2 mg lactose (als lactosemonohydraat).

  • Kern

Natriumlaurylsulfaat

Lactosemonohydraat

Hydroxypropylcellulose

Gepregelatineerd (maïs)zetmeel

Natrium(maïs) zetmeelglycolaat (Type A)

Magnesiumstearaat

  • Omhulling

Hydroxypropylcellulose

Hypromellose

Titaniumdioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Rood ijzeroxide (E172)