€ 16,33 incl. BTW

12 op voorraad

CNK
2656940
MERKEN
EG

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis
 • Patienten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemisch CVA (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of bewezen perifeer arterieel lijden
 • Patienten met een acuut coronair syndroom
  • Acuut coronair syndroom zonder stijging van het ST-segment (instabiele angina of myocardinfarctinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patienten bij wie een stent wordt geplaatst na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASZ)
  • Myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met ASZ bij medisch behandelde patienten die in aanmerking komen voor trombolytische behandeling
  • Bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren die minstens één risicofactor voor vasculaire voorvallen hebben, die niet geschikt zijn voor een behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) en die een laag risico op bloedingen hebben

Volwassenen

 • Acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging:
  • Eenmalige oplaaddosis van 300 mg
  • Onderhoudsdosis: 75mg per dag
  • Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging:
  • Eenmalige oplaaddosis van 300 mg (behalve patiënten ouder dan 75 jaar)
  • Onderhoudsdosis: 75mg per dag
  • Atriumfibrilleren
  • 75mg per dag

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel

De werkzame stof in Clopidogrel EG is:

 • clopidogrel

Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel (als clopidogrelbesilaat).

De andere stoffen in Clopidogrel EG zijn:

Tabletkern:

 • Gepregelatiniseerd maïszetmeel
 • Microkristallijne cellulose
 • Crospovidon type A
 • Watervrij colloïdaal siliciumdioxide
 • Stearinezuur type 50

Filmomhulling:

 • Carnaubawas
 • Lactosemonohydraat
 • Hypromellose (E464)
 • Titaandioxide (E171)
 • Triacetine (E1518)
 • Rood ijzeroxide (E172)