€ 9,90 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
2659076
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Azithromycine Teva is aangewezen voor de behandeling van lichte tot matige infecties veroorzaakt
door gevoelige micro-organismen die betrokken zijn bij de volgende aandoeningen:

– Als eerste keuze behandeling:

 Niet gecompliceerde uretritis en cervicitis te wijten aan Chlamydia trachomatis.

– Als tweedekeuzebehandeling bij personen die lijden aan allergie type I tegenover penicilline:

 Acute bacteriële bronchitis

 Acute exacerbatie van chronische bronchitis

 Acute bacteriële sinusitis

 Acute otitis media

 Niet gecompliceerde huidinfecties

 Tonsillitis met streptokokken groep A

Maar Azithromycine Teva mag niet gebruikt worden bij de empirische behandeling van deze infecties
als de prevalentie van resistente stammen gelijk is aan, of hoger dan 10%

Dosering

  • Volwassenen (met inbegrip van bejaarde patiënten zonder bewezen nier- of leverinsufficiëntie) engrote kinderen (gewicht > 45 kg).

– Acute bacteriële bronchitis, acute exacerbatie van chronische bronchitis, acute bacteriële sinusitis,acute otitis media, niet gecompliceerde huidinfecties, tonsillitis met streptokokken groep A: de totale dosis is 1,5 g, te verdelen over 3 of 5 dagen.

Schema 3 dagen: 500 mg per dag gedurende 3 dagen.

Schema 5 dagen: 500 mg de eerste dag, daarna 250 mg de 4 volgende dagen.

– Niet gecompliceerde uretritis en cervicitis te wijten aan Chlamydia trachomatis:1 g in één enkeleorale inname.

De tabletten Azithromycine Teva mogen niet gebruikt worden bij kinderen van minder dan 45 kg.

  • Speciale populaties

Gebruik bij oudere patiënten

Bij bejaarden wordt dezelfde dosering gebruikt als voor volwassen patiënten. Aangezien bejaardepatiënten onderhevig kunnen zijn aan proaritmische aandoeningen, is bijzondere voorzichtigheidgeboden vanwege het risico op ontstaan van hartaritmie en torsades de pointes.

Bij patiënten die de volgende aandoeningen vertonen:

Leverinsufficiëntie

Behandeling in geval van lichte tot matige leverinsufficiëntie: hetzelfde doseringsschema als bij eennormale leverfunctie kan worden gevolgd.

Tot op heden bestaan er geen klinische gegevens voor patiënten met ernstige leverinsufficiëntie.

Nierinsufficiëntie

Behandeling in geval van nierinsufficiëntie: er is geen dosisaanpassing vereist in geval van lichte totmatige nierinsufficiëntie (glomerulaire filtratiesnelheid 10-80 ml/min). Voorzichtigheid is vereist alsazithromycine wordt toegediend aan patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (glomerulairefiltratiesnelheid < 10 ml/min).

Wijze van toediening:

Azithromycine Teva wordt oraal toegediend in één enkele inname per dag. De tabletten kunneningenomen worden met voedsel. De voorafgaande inname van voedsel kan de gastro-intestinalebijwerkingen van azithromycine verbeteren.

Azithromycine Teva 500 mg filmomhulde tabletten: het werkzame bestanddeel isazithromycine. Het komt voor onder de vorm van azithromycinedihydraat (524,109 mg),wat overeenstemt met 500 mg azithromycine onder de vorm van een base.

Hulpstoffen met bekend effect: Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosiseenheid,dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Kern: calcium hydrogenofosfaat, hypromellose, maïszetmeel, gepregelatineerd zetmeel,microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat.

Omhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), polysorbaat 80, talk.Kleur: indigokarmijn lak (E 132) (enkel voor 500 mg tabletten)