€ 15,89 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
3007176
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Sildenafil Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit ishet onvermogen om een erectie te krijgen en te behouden die voldoende is voor bevredigendeseksuele activiteit.

Voor de werkzaamheid van Sildenafil Teva is seksuele prikkeling noodzakelijk.

Dosering

  • Gebruik door volwassenen:

De aanbevolen dosis is 50 mg, in te nemen naar behoefte ongeveer één uur voorafgaand aanseksuele activiteit.

De tabletten moeten gekauwd worden alvorens ze door te slikken.

Op basis van de effectiviteit en de verdraagbaarheid kan de dosis worden verhoogd naar 100 mgof worden verlaagd naar 25 mg. De maximale aanbevolen dosis bedraagt 100 mg. De maximaleaanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag. Wanneer Sildenafil Teva tegelijk met voedselingenomen wordt, kan het intreden van de werking langer duren dan bij inname in nuchteretoestand.

Speciale populaties

  • Ouderen

Aanpassingen van de dosering zijn bij ouderen niet nodig (≥ 65 jaar oud).

  • Nierinsufficiëntie

De aanbevolen doseringen die worden beschreven bij ‘Gebruik door volwassenen’ zijn vantoepassing voor patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring = 30-80 mL/min).Aangezien de klaring van sildenafil bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring<30 mL/min) verminderd is, dient een dosis van 25 mg overwogen te worden. De dosis kan zonodig stapsgewijs worden verhoogd naar 50 mg tot 100 mg op basis van de effectiviteit en deverdraagbaarheid.

  • Leverinsufficiëntie

Aangezien de klaring van sildenafil bij patiënten met leverinsufficiëntie (bv. cirrose) verminderd is,dient een dosis van 25 mg overwogen te worden. De dosis kan zo nodig stapsgewijs wordenverhoogd naar 50 mg tot 100 mg op basis van de effectiviteit en de verdraagbaarheid.

  • Gebruik door patiënten die andere geneesmiddelen innemen:

Met uitzondering van ritonavir, waarvoor gelijktijdige toediening met sildenafil niet wordtaanbevolen, dient een aanvangsdosis van 25 mg overwogen te worden bijpatiënten die gelijktijdig worden behandeld met CYP3A4-remmers.

Om de kans op ontwikkeling van orthostatische hypotensie tot een minimum te beperken, dienenpatiënten stabiel op alfablokkertherapie te zijn gestabiliseerd voordat met de behandeling metsildenafil gestart wordt. Bovendien dient een aanvangsdosis van 25 mg sildenafil overwogen teworden.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik.

Elke kauwtablet bevat 100 mg sildenafil (als citraat).

Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke kauwtablet bevat 8,60 mg aspartaam (E951) en 281,83 mg lactosemonohydraat

  • Lijst van hulpstoffen

Kaliumpolacriline

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Lactosemonohydraat

Povidon K-30

Aspartaam (E951)

Natriumcroscarmellose

Pepermuntsmaakstof

Magnesiumstearaat

Kaliumhydroxide (voor pH-aanpassing) of

Zoutzuur (voor pH-aanpassing)