€ 10,04 incl. BTW

30 op voorraad

CNK
3100278
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Mometasone Teva neusspray is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen van 3 jaar en
ouder om de symptomen van seizoengebonden allergische of niet-seizoengebonden rhinitis te
behandelen.

Mometasone Teva neusspray is geïndiceerd voor de behandeling van neuspoliepen bij volwassenen
van 18 jaar en ouder.

Na het pompje van de Mometasone Teva neusspray eerst in werking gesteld te hebben, komt er bij elkedruk op het pompje ongeveer 100 mg mometasonfuroaatsuspensie vrij in elk neusgat; deze verstuivingbevat mometasonfuroaatmonohydraat gelijk aan 50 microgram mometasonfuroaat.

Dosering

  • Seizoengebonden of niet-seizoengebonden rhinitis

Volwassenen (inclusief oudere patiënten) en kinderen van 12 jaar en ouder: doorgaans wordt eendosering aanbevolen van twee verstuivingen (50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal perdag (totale dosis 200 microgram). Zodra de symptomen onder controle zijn, is een dosisverlaging totéén verstuiving in elk neusgat (totale dosis 100 microgram) voldoende als onderhoudsbehandeling.

Indien de symptomen niet adequaat onder controle zijn, mag de dosis verhoogd worden tot eenmaximale dagelijkse dosis van vier verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag (totale dosis 400microgram). Een verlaging van de dosis wordt aanbevolen nadat de symptomen onder controle zijn.Kinderen tussen 3 en 11 jaar: doorgaans wordt een dosering aanbevolen van één verstuiving(50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal per dag (totale dosis 100 microgram).

Mometasone Teva neusspray vertoonde een klinisch significant effect binnen 12 uur na de eerste dosisbij sommige patiënten met seizoengebonden allergische rhinitis. Echter, het is mogelijk dat het optimaleeffect van de behandeling niet bereikt wordt tijdens de eerste 48 uur. Daarom moet de patiëntMometasone Teva neusspray regelmatig blijven gebruiken om een optimaal therapeutisch voordeel teverkrijgen.

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van matig ernstige tot ernstige symptomen vanseizoensgebonden allergische rinitis, moet de behandeling met Mometasone Teva neusspray mogelijkenkele dagen voor de aanvang van het pollenseizoen worden gestart.

  • Neuspolypose

Doorgaans wordt voor polypose een dosering aanbevolen van twee verstuivingen (50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal per dag (totale dagelijkse dosis van 200 microgram). Indien desymptomen na 5 tot 6 weken niet adequaat onder controle zijn, mag de dosis verhoogd worden tot eendagelijkse dosis van twee verstuivingen in elk neusgat tweemaal per dag (totale dagelijkse dosis 400microgram). De dosis dient getitreerd te worden naar de laagste dosis waarbij de symptomen effectiefonder controle zijn. Indien na 5 tot 6 weken geen verbetering van de symptomen wordt waargenomenmet een tweemaal daagse toediening, moeten alternatieve therapieën overwogen worden.Studies naar de werkzaamheid en veiligheid van Mometasone Teva neusspray voor de behandelingvan neuspolypose hebben vier maanden geduurd.

Pediatrische patiënten

  • Seizoensgebonden allergische rinitis en niet-seizoensgebonden rinitis

De veiligheid en werkzaamheid van Mometasone Teva neusspray bij kinderen jonger dan 3 jaar zijnniet vastgesteld.

  • Neuspolypose

De veiligheid en werkzaamheid van Mometasone Teva neusspray bij kinderen en jongeren tot 18 jaarzijn niet vastgesteld.

Wijze van toediening

Vóór toediening van de eerste dosis dient de verstuiver goed geschud te worden en 10 maal op hetpompje gedrukt te worden (totdat een gelijkmatige verstuiving wordt verkregen). Indien het pompjegedurende 14 dagen of langer niet gebruikt wordt, stel dan voor het volgende gebruik het pompjeopnieuw in werking door 2 maal op het pompje te drukken totdat een gelijkmatige verstuivinggeproduceerd wordt.

Vóór gebruik de verstuiver goed schudden. Het flesje moet weggegooid worden nadat het vermeldeaantal verstuivingen gebruikt is of 2 maanden na het eerste gebruik.

Elke verstuiving (0,1 ml) van het pompje bevat een afgemeten dosis van 50 microgrammometasonfuroaat (als monohydraat). Het totale gewicht van een verstuiving is 100 mg.

Hulpstof met bekend effect: Elke verstuiving (0,1 ml) bevat 20 microgram benzalkoniumchloride.

Microkristallijne cellulose en natriumcarmellose (Avicel RC – 591)

Glycerol

Natriumcitraat dihydraat

Citroenzuur monohydraat

Polysorbaat 80

Benzalkoniumchloride

Water voor injecties