€ 10,50 incl. BTW

22 op voorraad

CNK
3114329
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Domperidone Instant Teva is geïndiceerd voor het verlichten van de symptomen van misselijkheid en braken bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer.

De laagste werkzame dosis van Domperidone Instant Teva dient te worden gebruikt gedurende dekortste tijdperiode die nodig is om misselijkheid en braken onder controle te krijgen.

Het wordt aanbevolen om de orale vorm van Domperidone Instant Teva voor de maaltijden in te nemen.Bij inname na de maaltijden wordt de absorptie van het geneesmiddel iets vertraagd.

Patiënten dienen elke dosis zoveel mogelijk op het geplande tijdstip in te nemen. Als een geplandedosis wordt gemist, moet de gemiste dosis worden overgeslagen en het normale doseringsschemaworden hervat. Er dient geen dubbele dosis ingenomen te worden om een vergeten dosis in te halen.

Doorgaans dient de maximale behandelingsduur niet meer dan één week te bedragen.

Volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar en met een gewicht van 35 kg of meer):

Eén tablet van 10 mg, maximaal 3 maal per dag, met een maximale dosis van 30 mg per dag.

De orodispergeerbare tablet lost snel op in de mond met behulp van speeksel en kan met of zonderwater worden ingenomen. Wanneer het tablet zonder water wordt ingenomen, moet het op de tongworden geplaatst en in de mond oplossen alvorens het wordt doorgeslikt. Indien gewenst kannaderhand een glas water worden gedronken.

Leverinsufficiëntie

Domperidone Instant Teva is gecontra-indiceerd bij matig of ernstig leverinsufficiëntie.

De dosis hoeft echter niet te worden aangepast bij lichte leverinsufficiëntie.

Nierinsufficiëntie:

Aangezien de eliminatiehalfwaardetijd van Domperidone Instant Teva verlengd is bij ernstignierinsufficiëntie, moet de toedieningsfrequentie van domperidon bij herhaalde toediening verlaagdworden tot 1 of 2 maal daags, afhankelijk van de ernst van de stoornis, en het kan nodig zijn om dedosis te verlagen.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid van domperidon bij kinderen jonger dan 12 jaar werd niet bewezen.

De werkzaamheid van domperidon bij adolescenten van 12 jaar of ouder en met een lichaamsgewichtonder 35kg werd niet bewezen.

Elke orodispergeerbare tablet bevat 10 mg domperidon.

Hulpstof met bekend effect: bevat zwavel dioxide (E220).

Microkristallijne cellulose

Crospovidone

Citroensmaak*

Magnesiumstearaat

Natriumsaccharine

Natriumlaurylsulfaat

Watervrij, hydrofoob colloïdaal silicium

* De citroensmaak is samengesteld uit: maltodextrine (bron van glucose), acaciagom, gebutyleerdhydroxy-anisole, zwaveldioxide (E220), alpha-pinene, bèta-pinene, myrcene, limonene, gammaterpinene, neral en geranial.