€ 27,42 incl. BTW

1 op voorraad

CNK
3167426
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura.

Sumatriptan mag niet profylactisch worden gebruikt.

Sumatriptan is aanbevolen als monotherapie voor de acute behandeling van migraine en mag niet gelijktijdig met ergotamine of ergotaminederivaten (inclusief methysergide) worden toegediend.

Sumatriptan moet zo snel mogelijk na het begin van de migrainehoofdpijn worden ingenomen. Sumatriptan is in elk stadium van de aanval waarin het wordt toegediend even effectief.

De volgende aanbevolen dosissen mogen niet worden overschreden.

Volwassenen

De aanbevolen dosis voor volwassenen is één enkele dosis van 50 mg. Sommige patiënten kunnen 100 mg nodig hebben.

Als de patiënt niet reageert op de eerste dosis sumatriptan, mag geen tweede dosis voor dezelfde aanval worden ingenomen. In deze gevallen kan de aanval behandeld worden met paracetamol, acetylsalicylzuur of niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen. Sumatriptan mag gebruikt worden voor volgende aanvallen.

Als de patiënt gereageerd heeft op de eerste dosis maar de symptomen daarna terugkeren, mag een tweede dosis toegediend worden in de volgende 24 uur, op voorwaarde dat er een minimum interval van 2 uur is tussen de twee dosissen. Er mag niet meer dan 300 mg per 24 uur ingenomen worden.

De tabletten moeten in hun geheel ingeslikt worden met water.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid en de veiligheid van sumatriptan filmomhulde tabletten bij kinderen jonger dan 10 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar in deze leeftijdsgroep.

De werkzaamheid en de veiligheid van sumatriptan filmomhulde tabletten bij kinderen van 10 tot 17 jaar werden niet aangetoond in de klinische studies die uitgevoerd werden in deze leeftijdsgroep. Bijgevolg wordt het gebruik van sumatriptan filmomhulde tabletten bij kinderen van 10 tot 17 jaar niet aanbevolen (zie rubriek 5.1).

Ouderen (ouder dan 65 jaar)

De ervaring met het gebruik van sumatriptan tabletten bij patiënten ouder dan 65 jaar is beperkt. De farmacokinetiek is niet significant verschillend van een jongere populatie, maar totdat meer klinische gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van sumatriptan bij patiënten ouder dan 65 jaar niet aanbevolen.

Leverinsufficiëntie

Patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie: lage dosissen van 25-50 mg moeten overwogen worden bij patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg sumatriptan (onder de vorm van sumatriptan succinaat).

Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 67,5 mg lactose (onder de vorm van lactosemonohydraat).

  • Kern

Lactosemonohydraat

Natriumcroscarmellose

Microkristallijne cellulose

Watervrij colloïdaal silica

Magnesiumstearaat

  • Omhulling – Opadry II 33G23092 peach

Hypromellose E464

Titaandioxide E171 Lactosemonohydraat

Macrogol 3000

Glyceroltriacetaat

IJzeroxide, rood E172

IJzeroxide, geel E172

IJzeroxide, zwart E172