€ 252,13 incl. BTW

2 op voorraad

CNK
3365418
MERKEN
Daiichi Sankyo

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis
 • Preventie van beroerte en systemische embolie
  • bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en,
  • met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd > of = 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA).
 • Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van herhaalde DVT en PE bij volwassenen.

Preventie van beroerte en systemische embolie

  Behandeling en preventie recidief DVT en PE (VTE)

 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.
 • Na aanvankelijk gebruik van parenteraal antistollingsmiddel gedurende ten minste 5 dagen.
 • Edoxaban en initiële parenterale anticoagulantia mogen niet gelijktijdig worden toegediend.
 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.

Overschakelen van de behandeling

 • Voortzetting van de antistollingstherapie is belangrijk.
 • Voor het overschakelen van en naar edoxaban: zie tabellen bijsluiter.

Dosisaanpassingen

NIERINSUFFICIËNTIE

 • Matig ernstige tot ernstige nierfunctiestoornis (Creatinineklaring 15 – 50 ml/min): 30 mg, 1x /dag.

Dosisaanpassingen zijn eveneens aangewezen bij patiënten met een lichaamsgewicht < of = 60 kg en patiënten die de volgende inhibitoren van P-glycoproteïne gelijktijdig nemen: ciclosporine, dronedaron, erythromycine of ketoconazol.

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel in te nemen.