€ 11,77 incl. BTW

2 op voorraad

CNK
3494838
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Pantoprazole Teva 20 mg maagsapresistente tabletten is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen enadolescenten van 12 jaar en ouder voor:

 symptomatische gastro-oesofageale refluxziekte

 langdurige behandeling en preventie van recidieven van reflux-oesofagitis.

Pantoprazole Teva 20 mg maagsapresistente tabletten is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor:

 Preventie van gastroduodenale ulcera die geïnduceerd zijn door niet-selectieve niet-steroïdale antiinflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) bij risicopatiënten die continue behandeling met NSAID’s nodig hebben

Dosering

  • Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder

Symptomatische gastro-oesofageale refluxziekte

De aanbevolen orale dosering is één Pantoprazole Teva 20 mg tablet per dag. Symptoomverlichting wordt over het algemeen bereikt binnen 2-4 weken. Indien dit niet voldoende is, zal de symptoomverlichting normaalbereikt worden na nogmaals 4 weken. Als symptoomverlichting bereikt is, kunnen terugkerende symptomengecontroleerd worden met een on-demand schema van 20 mg eenmaal per dag indien nodig. Indien desymptomen met een on-demand behandeling niet op bevredigende wijze onder controle kunnen gehoudenworden, kan een overschakeling naar continue behandeling overwogen worden.

Langdurige behandeling en preventie van recidieven van reflux-oesofagitis

Voor de langdurige behandeling wordt een onderhoudsdosering van één Pantoprazole Teva 20 mg tablet perdag aanbevolen. Die dosering kan worden verhoogd tot 40 mg pantoprazole per dag als er een recidiefoptreedt. Hiervoor is Pantoprazole Teva 40 mg beschikbaar. Na genezing van het recidief kan de doseringopnieuw verlaagd worden tot 20 mg pantoprazol.

  • Volwassenen

Preventie van gastroduodenale ulcera die geïnduceerd zijn door niet-selectieve niet-steroïdale antiinflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) bij risicopatiënten die continue behandeling met NSAID’s nodig hebben

De aanbevolen orale dosering is één Pantoprazole Teva 20 mg tablet per dag.

  • Specifieke populaties

Leverfunctiestoornis

Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis mag een dagelijkse dosering van 20 mg pantoprazol nietoverschreden worden.

Nierfunctiestoornis

Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een verstoorde nierfunctie.

Oudere patiënten

Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere patiënten.

Pediatrische patiënten

Pantoprazole Teva 20 mg wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar vanwegebeperkte gegevens over veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

De tabletten mogen niet gekauwd of geplet worden, en moeten in hun geheel 1 uur voor een maaltijd met eenbeetje water ingeslikt worden.

Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natrium-sesquihydraat).

  • Tabletkern:

Dinatriumfosfaat

Mannitol (E421)

Microkristallijne cellulose

Natriumcroscarmellose

Magnesiumstearaat

Hypromellose

Triethylcitraat

Natriumzetmeelglycolaat

  • Filmomhulling:

Methacrylzuur-Ethylacrylaat copolymeer (1:1)

Triethylcitraat

Geel ijzeroxide (E172)