€ 19,02 incl. BTW

14 op voorraad

CNK
3494846
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Pantoprazole Teva 40 mg maagsapresistente tabletten is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder voor:

 • Reflux-oesofagitis.

Pantoprazole Teva 40 mg maagsapresistente tabletten is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor:

 • Eradicatie van Helicobacter pylori (H.pylori) in combinatie met geschikte antibiotica therapie bij patiënten

  met H. Pylori gerelateerde ulcera.

 • Maagulcus en ulcus duodeni

 • Zollinger-Ellison-Syndroom en andere pathologische hypersecretoire aandoeningen.

Dosering

 • Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder

Reflux-oesofagitis

Eén tablet Pantoprazole Teva 40 mg per dag. In individuele gevallen mag de dosis verdubbeld worden (verhoging tot 2 tabletten Pantoprazole Teva 40 mg per dag) in het bijzonder wanneer er geen respons was op een andere behandeling. Een periode van 4 weken is gewoonlijk nodig om reflux-oesofagitis te behandelen. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal de genezing gewoonlijk bereikt worden in de volgende 4 weken.

 • Volwassenen

Eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) in combinatie met twee geschikte antibiotica

Bij H.pylori positieve patiënten met maagulcus of ulcus duodeni, moet de eradicatie van de kiem verkregen worden met behulp van een combinatietherapie. Er moet rekening worden gehouden met de officiële lokale richtlijnen (bijv. nationale aanbevelingen) in verband met bacteriële resistentie en het geschikt gebruik en voorschrijven van antibacteriële middelen. Afhankelijk van het resistentiepatroon kunnen de volgende combinaties aanbevolen worden voor de eradicatie van H.pylori:

a) tweemaal daags één tablet Pantoprazole Teva 40 mg+ tweemaal daags 1000 mg amoxicilline+ tweemaal daags 500 mg clarithromycine

b) tweemaal daags één tablet Pantoprazole Teva 40 mg+ tweemaal daags 400 – 500 mg metronidazol (of 500 mg tinidazol) + tweemaal daags 250 – 500 mg clarithromycine

c) tweemaal daags één tablet Pantoprazole Teva 40 mg+ tweemaal daags 1000 mg amoxicilline+ tweemaal daags 400 – 500 mg metronidazol (of 500 mg tinidazol)

Bij de combinatietherapie voor de eradicatie van H.pylori infectie moet de tweede tablet Pantoprazole Teva 40 mg ingenomen worden 1 uur voor het avondmaal. De combinatietherapie wordt over het algemeen toegepast voor een periode van 7 dagen en kan verlengd worden gedurende nog eens 7 dagen tot maximaal 2 weken. Als verdere behandeling met pantoprazol aangewezen is om genezing van de ulcera te verzekeren, moeten de dosisaanbevelingen voor maagulcera en duodenale ulcera in acht worden genomen.

Indien combinatietherapie geen optie is, bijv. als de patiënt negatief testte op H.pylori, gelden de volgende dosisrichtlijnen voor Pantoprazole Teva 40 mg monotherapie:

Behandeling van maagulcus

Eén tablet Pantoprazole Teva 40 mg per dag. In individuele gevallen mag de dosis verdubbeld worden (verhoging tot 2 tabletten Pantoprazole Teva 40 mg per dag), in het bijzonder wanneer er geen respons was op een andere behandeling. Een periode van 4 weken is gewoonlijk nodig om maagulcera te behandelen. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal de genezing gewoonlijk bereikt worden in de volgende 4 weken.

Behandeling van duodenum ulcus

Eén tablet Pantoprazole Teva 40 mg per dag. In individuele gevallen mag de dosis verdubbeld worden (verhoging tot 2 tabletten Pantoprazole Teva 40 mg per dag), in het bijzonder wanneer er geen respons was op een andere behandeling. Duodenale ulcera genezen over het algemeen binnen 2 weken. Wanneer een behandeling gedurende 2 weken niet voldoende blijkt, wordt genezing in de meeste gevallen bereikt binnen de 2 volgende weken.

Zollinger-Ellison-Syndroom en andere pathologische hypersecretoire aandoeningen

Voor de langdurige behandeling van Zollinger-Ellison-Syndroom en andere pathologische hypersecretoire aandoeningen, moeten de patiënten hun behandeling starten met een dagelijkse dosis van 80 mg (2 tabletten Pantoprazole Teva 40 mg). Daarna kan de dosis indien nodig verhoogd of verlaagd worden aan de hand van maagsap zuurgraadbepalingen. Bij dosissen van meer dan 80 mg per dag, moet de dosis verdeeld worden en tweemaal per dag toegediend worden. Een tijdelijke verhoging van de dosering boven 160 mg pantoprazol is mogelijk maar deze mag niet langer dan nodig voor een adequate controle van de zuurgraad toegediend worden.

Bij Zollinger-Ellison-Syndroom en andere pathologische hypersecretoire aandoeningen is de behandelingsduur niet beperkt en deze moet aangepast worden aan de klinische behoeften.

 • Specifieke populaties

Leverfunctiestoornis

Een dagelijkse dosis van 20 mg pantoprazol (1 tablet 20 mg pantoprazol) mag niet overschreden worden bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Pantoprazole Teva 40 mg mag niet gebruikt worden in combinatietherapie voor de eradicatie van H. pylori bij patiënten met matige tot ernstige leverfunctiestoornissen aangezien er momenteel geen gegevens beschikbaar zijn over de werkzaamheid en de veiligheid van Pantoprazole Teva 40 mg in combinatietherapie voor deze patiënten (zie rubriek 4.4).

Nierfunctiestoornis

Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Pantoprazole Teva 40 mg mag niet gebruikt worden in combinatietherapie voor de eradicatie van H. pylori bij patiënten met een nierfunctiestoornis aangezien er momenteel geen gegevens beschikbaar zijn over de werkzaamheid en de veiligheid van Pantoprazole Teva 40 mg in combinatietherapie voor deze patiënten (zie rubriek 5.2)

Oudere patiënten

Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere patiënten (zie rubriek 5.2).

Pediatrische patiënten

Pantoprazole Teva 40 mg wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar vanwege beperkte gegevens over veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep (zie rubriek 5.2).

Wijze van toediening

Oraal gebruik.De tabletten mogen niet gekauwd of geplet worden, en moeten in hun geheel 1 uur voor een maaltijd met een beetje water ingeslikt worden.

Elke maagsapresistente tablet bevat 40 mg pantoprazol (als natrium-sesquihydraat).

 • Tabletkern:

Dinatriumfosfaat

Mannitol (E421)

Microkristallijne cellulose

Natriumcroscarmellose

Magnesiumstearaat

Hypromellose

Triethylcitraat

Natriumzetmeelglycolaat

 • Filmomhulling:

Methacrylzuur-Ethylacrylaat copolymeer (1:1)

Triethylcitraat

Geel ijzeroxide (E172)