€ 15,60 incl. BTW

5 op voorraad

CNK
3562345
MERKEN
EG

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis

Hypercholesterolemie

 • Primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie
  • als aanvulling op dieet.
  • als de reactie op dieet en andere niet-farmacologische maatregelen (zoals lichaamsbeweging, afvallen) onvoldoende zijn.
 • Homozygote familiaire hypercholesterolemie
  • als aanvulling op dieet en andere lipideverlagende behandelingen (bijv. LDL-aferese).
  • of als dergelijke behandelingen niet passend zijn.

  Cardiovasculaire preventie

  • Vermindering van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit bij patiënten:
  • met manifest atherosclerotisch cardiovasculair lijden of diabetes mellitus.
  • met een normaal of een verhoogd cholesterol.
  • als aanvulling op correctie van andere risicofactoren en andere cardioprotectieve therapie.

Hypercholesterolemie

VOLWASSENEN

 • Startdosis: 10 – 40 mg per dag.
 • Max. dosis: 80 mg per dag.

KINDEREN EN JONGEREN (10-17 JAAR) MET HETEROZYGOTE FAMILIALE HYPERCHOLESTEROLEMIE

 • Gebruikelijke aanbevolen startdosering: 10 mg, eenmaal daags.
 • Max. aanbevolen dosis: 40 mg per dag.

Homozygote familiaire hypercholesterolemie

 • Aanbevolen aanvangsdosering simvastatine: 40 mg per dag.

Cardiovasculaire preventie

 • Gebruikelijke dosering: 20 – 40 mg per dag.

Dosisaanpassing

NIERINSUFFICIENTIE

 • Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min): doseringen boven 10 mg/dag met voorzichtigheid toedienen.

Dosisaanpassingen zijn eveneens aangewezen in geval van gelijktijdige therapie met sommige fibraten, amiodaron, amlodipine, verapamil of diltiazem.

Toedieningswijze

 • Toedienen als een eenmalige dosis, ‘s avonds.
 • Mag tijdens of buiten een maaltijd ingenomen worden.
 • Indien een aanpassing van de dosis: intervallen van minstens 4 weken respecteren.
 • Indien gecombineerd met een galzuurbindend hars: simvastatine > 2 uur vóór of > 4 uur na de toediening van het galzuurbindend hars toedienen.