€ 69,00 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
3569076
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen.

Voor de werkzaamheid van tadalafil bij de behandeling van erectiestoornissen is seksuele prikkeling noodzakelijk.

Behandeling van tekenen en symptomen van een benigne prostaathyperplasie bij volwassen mannen.

Tadalafil Teva is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Dosering

  • Erectiestoornissen bij volwassen mannen

In het algemeen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit met of zonder voedsel.

Bij die patiënten bij wie 10 mg tadalafil niet tot voldoende effect leidt, kan 20 mg worden geprobeerd. Het kan ten minste 30 minuten vóór de seksuele activiteit worden ingenomen.

De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag.

Tadalafil 10 en 20 mg is bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en het wordt niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.

Bij patiënten die Tadalafil Teva vaak verwachten te gebruiken (d.w.z. ten minste twee keer per week), kan een regime van eenmaal daags de laagste dosis Tadalafil Teva geschikt worden geacht, afhankelijk van de keuze van de patiënt en het oordeel van de arts.

Bij deze patiënten is de aanbevolen dosis eenmaal daags 5 mg in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. De dosis kan worden verlaagd tot eenmaal daags 2,5 mg afhankelijk van individuele tolerantie.

De geschiktheid van het dagelijkse regime dient regelmatig opnieuw te worden beoordeeld.

  • Goedaardige prostaatvergroting bij volwassen mannen

De aanbevolen dosis is 5 mg dagelijks in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip met of zonder voedsel.Voor volwassen mannen die zowel voor een goedaardige prostaatvergroting als een erectiestoornis worden behandeld is de aanbevolen dosis ook 5 mg dagelijks in te nemen op ongeveer hetzelfde tijdstip. Patiënten die tadalafil 5 mg niet verdragen voor de behandeling van een goedaardige prostaatvergroting dienen een andere therapie te overwegen, omdat de werkzaamheid van tadalafil 2,5 mg voor de behandeling van een goedaardige prostaatvergroting niet is aangetoond.

Speciale patiëntencategorieën

  • Oudere mannen

Bij ouderen is een aanpassing van de dosering niet vereist.

  • Mannen met een verminderde nierfunctie

Aanpassingen van de dosering zijn niet vereist bij patiënten met een licht tot matig-ernstig verminderde nierfunctie. Bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie is 10 mg de maximum aanbevolen dosis indien nodig.Een dagelijkse dosering van 2,5 of 5 mg tadalafil voor de behandeling van zowel een erectiestoornis als een goedaardige prostaatvergroting wordt niet aanbevolen bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis.

  • Mannen met een verminderde leverfunctie

Voor de behandeling van een erectiestoornis door gebruik te maken van tadalafil indien nodig, is de aanbevolen dosis 10 mg tadalafil, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit met of zonder voedsel. Er zijn beperkte klinische gegevens over de veiligheid van tadalafil bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh Class C); indien het wordt voorgeschreven moet een zorgvuldige individuele evaluatie van het voordeel en het risico worden uitgevoerd door de voorschrijvende arts. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de toediening van doseringen hoger dan 10 mg tadalafil bij patiënten met een leverfunctiestoornis.

Een eenmaal daagse dosering van tadalafil voor de behandeling van zowel een erectiestoornis als een benigne prostaathyperplasie is niet geëvalueerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis; indien deze dosering wordt voorgeschreven dient de voorschrijvende arts derhalve een zorgvuldige individuele evaluatie van het voordeel en het risico uit te voeren.

  • Mannen met diabetes

Bij diabetespatiënten is een aanpassing van de dosering niet vereist.

Wijze van toediening

Tadalafil Teva is beschikbaar als 5 mg filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.

Elke tablet bevat 5 mg tadalafil. Hulpstoffen met bekend effect:

Elke 5 mg filmomhulde tablet bevat ongeveer 88 mg lactose (als monohydraat).

  • Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Natriumlaurylsulfaat

Povidon K12

Crospovidon

Natriumstearylfumaraat

  • Filmomhulling:

Poly(vinylalcohol)

Macrogol

Titaandioxide (E171)

Talk

IJzeroxide, geel (E172)