€ 44,90 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
3569092
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen.

Voor de werkzaamheid van tadalafil is seksuele prikkeling noodzakelijk.

Tadalafil Teva is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen

Dosering

Volwassen mannen

In het algemeen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit metof zonder voedsel. Bij die patiënten bij wie 10 mg tadalafil niet tot voldoende effect leidt, kan 20 mgworden geprobeerd.

Het kan ten minste 30 minuten vóór de seksuele activiteit worden ingenomen.

De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag.

Tadalafil 10 en 20 mg is bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en het wordt nietaanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.

Bij patiënten die Tadalafil Teva vaak verwachten te gebruiken (d.w.z. ten minste twee keer per week),kan een regime van eenmaal daags de laagste dosis Tadalafil Teva geschikt worden geacht, afhankelijkvan de keuze van de patiënt en het oordeel van de arts.

Bij deze patiënten is de aanbevolen dosis eenmaal daags 5 mg in te nemen op ongeveer hetzelfdetijdstip. De dosis kan worden verlaagd tot eenmaal daags 2,5 mg afhankelijk van individuele tolerantie.De geschiktheid van het dagelijkse regime dient regelmatig opnieuw te worden beoordeeld.

Speciale patiëntencategorieën

  • Oudere mannen

Bij ouderen is een aanpassing van de dosering niet vereist.

  • Mannen met een verminderde nierfunctie

Aanpassingen van de dosering zijn niet vereist bij patiënten met een licht tot matig-ernstig verminderdenierfunctie. Bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie is 10 mg de maximum aanbevolendosis bij de behandeling op verzoek. Een dagelijkse dosering van 2,5 of 5 mg tadalafil wordt nietaanbevolen bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis.

  • Mannen met een verminderde leverfunctie

Bij gebruik van Tadalafil Teva op verzoek is de aanbevolen dosis van tadalafil is 10 mg, in te nemenvóór de verwachte seksuele activiteit met of zonder voedsel. Er zijn beperkte klinische gegevens overde veiligheid van tadalafil bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh Class C);indien het wordt voorgeschreven moet een zorgvuldige individuele evaluatie van het voordeel en hetrisico worden uitgevoerd door de voorschrijvende arts. Er zijn geen gegevens beschikbaar over detoediening van doseringen hoger dan 10 mg tadalafil bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Eeneenmaal daagse dosering tadalafil is niet geëvalueerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis; indiendeze dosering wordt voorgeschreven dient de voorschrijvende arts derhalve een zorgvuldige individueleevaluatie van het voordeel en het risico uit te voeren.

  • Mannen met diabetes

Bij diabetespatiënten is een aanpassing van de dosering niet vereist.

Wijze van toediening

Tadalafil Teva is beschikbaar als 20 mg filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.

Elke tablet bevat 20 mg tadalafil.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke 20 mg filmomhulde tablet bevat 353 mg lactose (als monohydraat).

  • Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Natriumlaurylsulfaat

Povidon K12

Crospovidon

Natriumstearylfumaraat

  • Filmomhulling:

Poly(vinylalcohol)

Macrogol

Titaandioxide (E171)

Talk

IJzeroxide, geel (E172)