€ 8,50 incl. BTW

4 op voorraad

CNK
3750395
  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Droge hoest en prikkelhoest.

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel en wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van niet productieve hoest.

Geïndiceerd bij volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Open de fles door op de kindveilige dop te drukken en tegelijkertijd, tegen de richting van de wijzers van de klok in, te draaien.

De aanbevolen dosering is 15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur). De maximale dagelijkse dosis is 120 ml.

De tijdsduur tussen 2 doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar

15 ml 4 tot 5 maal per dag. De maximale dagelijkse dosis is 75 ml.

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag. De maximale dagelijkse dosis is 60 ml.

Kinderen jonger dan 6 jaar

Nosca-Méréprine siroop is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Ouderen

Bejaarden kunnen gevoeliger zijn door een vertraagde metabolisme van noscapine. Dosisreductie kan noodzakelijk zijn.

Als u merkt dat Nosca-Méréprine siroop te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de siroop niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Symptomen van overdosering van Nosca-Méréprine siroop zijn:

Opwinding, verwarring, angst, huiduitslag, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid, moeite met ademen als gevolg van vernauwing van de luchtpijptakken, kortademigheid, blozen, een snelle hartslag, een tijdelijke verlaging van de bloeddruk.

Na gebruik van grote hoeveelheden kunnen ademhalingsonderdrukking (ademhalingsdepressie), stuipen (convulsie) en coma optreden.

Bij bevestigen van intoxicatie zal men steeds hospitaliseren.

Wanneer u teveel van Nosca-Méréprine siroop heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Nosca-Méréprine siroop om zo de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is noscapine hydrochloride, 1 mg per ml siroop
  • De hulpstoffen in dit middel zijn citroenzuur (E330), methylparahydroxybenzoaat (E218), natriumsacharinaat, sacharose, frambozenessence en gezuiverd water