€ 91,86 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
3763778
MERKEN
Johnson & Johnson

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

INVEGA bevat de werkzame stof paliperidon, die behoort tot de klasse van de antipsychotica.INVEGA wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen en bij jongeren van 15 jaar en ouder.Schizofrenie is een aandoening waarbij symptomen optreden zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, onterechte overtuigingen, ongewone achterdocht, zich terugtrekken, onsamenhangende spraak en vervlakking van gedrag en emoties. Mensen met deze aandoening kunnen zich ook depressief, angstig, schuldig of gespannen voelen.INVEGA wordt ook gebruikt om schizoaffectieve stoornis bij volwassenen te behandelen.Schizoaffectieve stoornis is een psychische aandoening waarbij iemand een combinatie van symptomen heeft van schizofrenie (zoals hierboven vermeld) en stemmingsstoornissen (uitgelaten voelen, bedroefd, geagiteerd, gebrek aan concentratie, slapeloosheid, spraakzaamheid, verlies aan belangstelling voor dagelijkse activiteiten, te veel of te weinig slapen, te veel of te weinig eten, en terugkerende gedachten aan zelfdoding).INVEGA kan de symptomen van uw ziekte helpen verlichten en verhinderen dat uw symptomen terugkeren.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.Gebruik bij volwassenenDe aanbevolen dosering voor volwassenen is 6 mg eenmaal per dag, ‘s morgens in te nemen. Uw arts kan de dosis verhogen of verlagen tot een dosis tussen 3 mg en 12 mg eenmaal per dag voor schizofrenie of tussen 6 mg en 12 mg eenmaal per dag voor schizoaffectieve stoornis. Dit hangt af van hoe goed het middel bij u werkt.Gebruik bij jongeren tot 18 jaarDe aanbevolen begindosis voor de behandeling van schizofrenie bij jongeren van 15 jaar en ouder is 3 mg eenmaal daags, ‘s morgens in te nemen.Voor jongeren met een gewicht van 51 kg of meer kan de dosis worden verhoogd tot het gebied van 6 tot 12 mg eenmaal daags.Voor jongeren met een gewicht van minder dan 51 kg kan de dosis worden verhoogd tot 6 mg eenmaal daags.Uw arts zal beslissen hoeveel u krijgt. De hoeveelheid die u moet innemen hangt af van hoe goed het middel bij u werkt.Hoe en wanneer moet u INVEGA innemen?Neem dit geneesmiddel in door de mond en slik de tablet in zijn geheel door met water of een andere vloeistof. U mag de tabletten niet kauwen, doorbreken of pletten.Neem dit geneesmiddel iedere ochtend in met of zonder ontbijt, maar doe het elke dag op dezelfde manier. Neem dit geneesmiddel niet de ene dag in bij het ontbijt en de andere dag zonder ontbijt.De werkzame stof, paliperidon, lost op nadat u de tablet heeft doorgeslikt; het omhulsel van de tablet verlaat het lichaam met de ontlasting.Patiënten met nierproblemenUw arts kan uw dosis van dit geneesmiddel aanpassen op basis van uw nierfunctie.OuderenUw arts kan uw dosis van dit geneesmiddel verlagen als uw nieren minder goed werken.Heeft u te veel van dit middel ingenomen?Neem onmiddellijk contact op met uw arts. De volgende symptomen kunnen optreden: slaperigheid, vermoeidheid, ongewone bewegingen, problemen met staan en lopen, duizeligheid door een lage bloeddruk en abnormale hartslag.Bent u vergeten dit middel in te nemen?Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u merkt dat u bent vergeten uw tablet in te nemen, neem uw volgende tablet dan de volgende dag. Als u de tabletten twee of meer keer bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.Als u stopt met het gebruik van dit middelStop niet met dit middel, want u zult geen effect meer van het geneesmiddel ondervinden. Stop nooit met dit geneesmiddel, tenzij uw arts u dit heeft aangeraden, aangezien de symptomen kunnen terugkeren.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Welke stoffen zitten er in dit middel?De werkzame stof in dit middel is paliperidon.Iedere INVEGA 3 mg tablet met verlengde afgifte bevat 3 mg paliperidon.Iedere INVEGA 6 mg tablet met verlengde afgifte bevat 6 mg paliperidon.Iedere INVEGA 9 mg tablet met verlengde afgifte bevat 9 mg paliperidon.Iedere INVEGA 12 mg tablet met verlengde afgifte bevat 12 mg paliperidon.De andere stoffen in dit middel zijn:Gecoate tabletkern:Polyethyleenoxide 200KNatriumchloridePovidon (K29-32)StearinezuurButylhydroxytolueen (E321)IJzeroxide (geel) (E172) (alleen in tabletten met 3 en 12 mg)Polyethyleenoxide 7000KIJzeroxide (rood) (E172)HydroxyethylcellulosePolyethyleenglycol 3350CelluloseacetaatIJzeroxide (zwart) (E172) (alleen in tabletten met 9 mg)Gekleurde coating:HypromelloseTitaniumdioxide (E171)Polyethyleenglycol 400 (alleen in tabletten met 6, 9 en 12 mg)IJzeroxide (geel) (E172) (alleen in tabletten met 6 en 12 mg)IJzeroxide (rood) (E172) (alleen in tabletten met 6 en 9 mg)Lactosemonohydraat (alleen in tabletten met 3 mg)Triacetine (alleen in tabletten met 3 mg)CarnaubawasDrukinkt:IJzeroxide (zwart) (E172)PropyleenglycolHypromellose