€ 4,80 incl. BTW

6 op voorraad

CNK
3782604
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Het gebruik van benzodiazepines is enkel aangewezen als de stoornissen ernstig ofinvaliderend zijn of uitgesproken leed veroorzaken.

Angsttoestanden die een medicinale behandeling vereisen.

Preventie of behandeling van ontwenningssyndroom.

Spiercontracturen in het kader van een neurologische of musculaire aandoening, spasticiteit.Status epilepticus, febriele convulsies bij kinderen.

Tetanus.

Eclampsie.

Premedicatie en basale sedatie:

– bij loco-regionale en algemene anesthesie

– bij endoscopieën, cardiovasculaire exploraties en andere onderzoeken die eenbepaalde sedatie vereisen

Algemene anesthesie:

– inductie

– tot stand brengen van een narco-analgesie in combinatie met de gebruikelijkeanalgetica

Samenvatting van de productkenmerken

Sedatie in intensieve zorgen (respirator…)

Dosering

De dosis moet individueel worden aangepast. De behandeling moet met geringe dosesbeginnen, die geleidelijk worden verhoogd tot een optimaal effect wordt verkregen.

In de indicatie van angst moet de behandelingsduur zo kort mogelijk zijn. Een regelmatige re-evaluatie van de toestand van de patiënt en van de noodzaak om de behandeling voort te zetten is noodzakelijk, vooral als de patiënt geen symptomen vertoont. Over het algemeen zal de behandeling niet langer duren dan 8 tot 12 weken, de periode van geleidelijke afbouw van de dosering inbegrepen.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk blijken het geneesmiddel langer toe te dienen dande maximale behandelingsduur. Alvorens hiertoe te besluiten dient de toestand van depatiënt opnieuw geëvalueerd te worden.

Pediatrische patiënten

Het gebruik van benzodiazepines bij kinderen jonger dan 6 jaar mag enkel plaatsvindenvolgens de beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater, neuropediater,psychiater, neuroloog, anesthesist, specialist intensieve zorgen), die zelf de dosis zalbepalen.

Bejaarden of patiënten met een verminderde leverfunctie:

deze patiënten moeten een verlaagde dosis krijgen en dienen in het begin van debehandeling regelmatig opnieuw geëvalueerd te worden om de dosis en de frequentie vande innamen aan te passen teneinde elk risico van overdosering door accumulatie tevermijden.

Voor de dagelijkse praktijk is de gebruikelijke dosering als volgt:

*Volwassenen: Aanvangsdosis: 5 tot 10 mg. Naar gelang van de ernst van de symptomen: 5tot 20 mg/dag. Een enkelvoudige orale dosis mag normaal niet hoger zijn dan 10 mg.*Bejaarden en verzwakte personen: De behandeling starten met de helft van de doseringvoor volwassenen en trapsgewijze verhogen in functie van de behoefte en deverdraagbaarheid.

*Pediatrische patiënten ouder dan 6 jaar: 0,1 tot 0,3 mg/kg/dag.Het volgende schema geeft ter informatie de gebruikelijke gemiddelde doses per indicatie.

Diazepam Teva 5 mg bevat 5 mg diazepam per tablet.

Hulpstof(fen) met bekend effect: Diazepam Teva 5 mg tabletten bevatten 53,33 mg lactosemonohydraat per tablet.

  • Lijst van hulpstoffen: Lactosemonohydraat / Maïszetmeel / Cellulosepoeder / Copovidon / Talk / Hoogdispers silica / Magnesiumstearaat.