€ 19,67 incl. BTW

2 op voorraad

CNK
3874377
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Symptomatische behandeling van urge-incontinentie en/of verhoogde mictiefrequentie en aandrang zoalskan voorkomen bij patiënten met het overactieveblaassyndroom.

Dosering

  • Volwassenen, inclusief oudere patiënten:

De aanbevolen dosering is 5 mg solifenacinesuccinaat eenmaal daags. Indien nodig mag de dosering wordenverhoogd tot 10 mg solifenacinesuccinaat eenmaal daags.

  • Pediatrische patiënten:

Veiligheid en werkzaamheid van solifenacinesuccinaat bij kinderen zijn nog niet vastgesteld. Daarom dientsolifenacinesuccinaat niet te worden gebruikt bij kinderen.

  • Patiënten met nierinsufficiëntie:

Een aanpassing van de dosering is niet noodzakelijk voor patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie(creatinineklaring > 30 ml/min). Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min)dienen voorzichtig te worden behandeld en de dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 5 mg

  • Patiënten met leverinsufficiëntie:

Een aanpassing van de dosering is niet noodzakelijk voor patiënten met lichte leverinsufficiëntie. Patiëntenmet matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh score van 7 tot 9) dienen voorzichtig te worden behandeld en dedagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 5 mg.

  • Sterke remmers van cytochroom P450 3A4

De maximale dosis solifenacinesuccinaat dient beperkt te worden tot 5 mg wanneer het gelijktijdig wordtgebruikt met ketoconazol of therapeutische doseringen van andere sterke CYP3A4-remmers, zoals ritonavir,nelfinavir, itraconazol.

Wijze van toediening

Solifenacine Teva dient via de mond te worden ingenomen en moet met wat vloeistof heel wordendoorgeslikt. Het kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Solifenacine Teva 5 mg filmomhulde tablet: Elke tablet bevat 5 mg solifenacinesuccinaat, overeenkomendmet 3,8 mg solifenacine.

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 78,0 mg lactose

  • Tabletkern:

Microkristallijne cellulose

Povidon

Crospovidon

Lactose

Watervrij colloïdaal silica

Magnesiumstearaat

  • Filmomhulling:

Polyvinylalcohol (E1203)

Titaandioxide (E171)

Macrogol (Polyethyleenglycol 3350)

Talk (E553b)

Geel ijzeroxide (E172)