€ 4,50 incl. BTW

27 op voorraad

CNK
4347852
MERKEN
FSA Chemicals
  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis
  • Betrouwbaar

Een corona zelftest kan elke persoon een test afnemen bij zichzelf, bij uw kind. Een diepe, belastende afname is niet langer noodzakelijk.
Dit gebeurt met een ondiepe neuswisser die slechts 2 cm in de neus gebracht dient te worden (tot je weerstand voelt).
Bij het uitvoeren van een zelftest is het correcte gebruik uiterst belangrijk.

De laatste richtlijnen van de maatregelen na een positieve Corona zelftest kan u terugvinden op de website van volksgezondheid.

NEWGENE COVID-19 zelftest is en test  die in staat is om de aanwezigheid van virale antigenen in nasale monsters binnen een tijdspanne van 15 minuten te detecteren

Uitvoering van de test

De test gebeurt in 4 stappen (Raadpleeg de bijsluiter voor detail)

1. Een uitstrijkje afnemen: Was de handen voor de start van de test. Haal de swab uit de verpakking zonder deze bovenaan aan te raken. Draai de swab goed rond in de neus, minimum 4x, minimaal 15 seconden Het hoofd lichtjes naar achteren kantelen vergemakkelijkt de staalname Gebruik dezelfde swab in beide neusgaten

2. Het monster afnemen in de extractiebuffer Open voorzichtig het buisje zodat geen vloeistof verloren gaat. Plaats de swab in het buisje Knijp het buisje goed samen met de swab erin om zoveel mogelijk weefsel van de swab in het buisje te krijgen. Draai de swab langs beide zijden goed rond in het buisje (min. 10 keer) Knijp bij het verwijderen van de swab om het verlies aan vloeistof te beperken Sluit het buisje af met de meegeleverde dop.

3. Aanbrengen van het opgeloste monster Breng exact 4 druppels aan in het voorziene veld

4. Lees het resultaat af na de aangegeven tijd (15-30 minuten)

Hoe de test correct interpreteren?

Positief testresultaat

De aanwezigheid van een testlijn (T), hoe zwak ook, samen met een controlelijn (C) betekent een positief testresultaat. Een positief resultaat betekent dat u zeer waarschijnlijk COVID-19 heeft. Neem onmiddellijk contact op met uw arts/huisarts of bel met de GGD via 0800-1202 of via de website www.coronatest.nl. Volg de plaatselijke richtlijnen voor zelfisolatie.
Indien nodig zal uw arts ter bevestiging een PCR-test voorschrijven.

Negatief testresultaat

De aanwezigheid van een controlelijn (C) (hoe zwak deze ook is) maar geen testlijn (T) betekent een negatief resultaat. Het is onwaarschijnlijk dat u COVID-19 heeft. Zelfs bij een negatief resultaat moet u alle beschermende en hygiënische maatregelen in acht blijven nemen. Ook bij een negatief testresultaat kan er sprake zijn van een infectie. Bij twijfelachtige gevallen (d.w.z. als u aanhoudende symptomen heeft of uw symptomen ernstiger worden) wordt aanbevolen om de test na 1-2 dagen te herhalen, omdat het coronavirus niet in alle fasen van een infectie nauwkeurig kan worden aangetoond.

Ongeldig testresultaat

Als er geen controlelijn (C) zichtbaar is, moet het resultaat als ongeldig worden beschouwd (de test werkt niet goed). Bekijk het resultaat goed: zelfs als de controlelijn zwak is, kan de test als geldig worden beschouwd. Mogelijk hebt u de test niet correct uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en herhaal de test. Als de testresultaten ongeldig blijven, moet u contact opnemen met uw arts of een COVID-19-testcentrum

Lees aandachtig de bijsluiter en veelgestelde vragen vooraleer u een tets uitvoert

Inhoud van de zelftest•

1 x individueel verpakte testcasette
1 x Extractie buffer buisje
1 x Druppeldopje
1 x Steriel wattenstaafje voor staalname
1 x Handleiding (Nederlands)

  • Gebruiksvriendelijk: alle reagentia zijn gebruiksklaar
  • Klinische gevoeligheid: 95,1%
  • Klinische specificiteit: 100%
  • Snel: resultaat beschikbaar na 15 minuten
  • Verpakking: 1 test/kit
  • Bewaring van de kit: tussen 2°C en 30°C
  • CE-markering